Neuropsychopharmacologia Hungarica

2008. május, X. évfolyam 2. szám [translated version]

Eredeti közlemény

Mentalizációs deficit vizsgálata faux pas teszttel szkizofréniában

Varga Eszter, Tényi Tamás, Fekete Sándor, Herold Róbert
Pécs Tudományegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs

Viszonylag régóta ismert, hogy szkizofrén betegek mentalizációs deficitet mutatnak. A károsodás az akut fázison túl, remisszióban is jelen van, bár úgy tûnik, hogy ebben az állapotban a betegek képesek egyszerû tudatelméleti feladatok megoldására, míg komplexebb feladatokat, amelyek magas szintû mentalizációs készséget kívánnak, már nem sikerül megoldaniuk. Jelen vizsgálatunkban a mentalizáció vizsgálatára faux pas (társalgási baklövés) típusú feladatokat alkalmaztunk. A vizsgálatban 17 szkizofrén beteg és 17 egészséges személy vett részt. Módszerként számítógépes feladatmegoldást alkalmaztunk. A program az eredményeket, valamint a történetek elolvasására és a válaszadásra szánt idõt is regisztrálta. Eredményeink szerint a betegcsoport szignifikánsan rosszabbul teljesített a faux pas feladatokban, mint az egészséges csoport. Az idõfaktort értékelve azt találtuk, hogy a betegek esetén a válaszadásra szánt idõ nem változott, vagy csökkent, emellett eredményeik az idõ elõre haladtával egyre inkább javultak, amely arra utalhat, hogy a betegek képesek voltak „tanulni” a mentalizációs képességek dimenziójában.

Kulcsszavak: mentalizáció, faux pas, szkizofrénia, tudatelmélet

 

Original paper

The evaluation of mentalization deficit by the faux pas test in schizophrenia

Eszter Varga, Tamas Tenyi, Sandor Fekete, Robert Herold
Pécs Tudományegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs, Hungary

Patients with schizophrenia have difficulties in representing of the mental states of others. The impairment can be detected not only in the acute phase but also in remission. Patients in remission are able to pass first- and second order "theory of mind" tasks, but they have difficulties to understand more complex situations (such as irony). In our study faux pas tasks were used to assess mentalization deficits among patients with schizophrenia. Seventeen patients with schizophrenia and seventeen matched control individuals were evaluated. A computerized programme was used to present the tasks, to store the answers and the time the participants used to read the questions and answer. The patients with schizophrenia performed a significant impairment in the faux pas tasks. Beside, an improving tendency were found in the patient's answers, that may mean a capacity to "learn" in the dimension of mentalization.

Keywords: mentalization, faux pas, schizophrenia, theory of mind