Neuropsychopharmacologia Hungarica

2008. május, X. évfolyam 2. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

Kardiovaszkuláris betegségek és depresszió: az epidemiológiai és a lehetséges etiológiai összefüggések áttekintése

Péter László1, Döme Péter2, Rihmer Zoltán2, Kovács Gábor1, Faludi Gábor2
1 Állami Egészségügyi Központ, Pszichiátriai Osztály, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest

A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek (KVB) komorbid megjelenése gyakori, a depreszsziót ugyanakkor a KVB illetve a KV mortalitás önálló rizikófaktorának tartják. Mind a kardiovaszkuláris betegségek, mind a depresszió igen elterjedtek, a nyugati világ két legnagyobb közegészségügyi problémájának tekinthetjük õket, azonban azok a háttérmechanizmusok, melyek a két kórállapot közötti kapcsolatot magyarázzák nem pontosan ismertek. Irodalmi összefoglalásunkban áttekintjük a lehetséges etiológiai kapcsolódási pontokat, kiegészítve a már ismert mechanizmusokat (pl. a depressziósok között nagyobb gyakoriságban észlelt dohányzás, elhízás, metabolikus szindróma; trombocita hiperaktivitás), egy a munkacsoportunk által leírt új lehetséges magyarázattal (csökkent endotel progenitor sejtszám depresszióban).

Kulcsszavak: depresszió, hangulatzavarok, kardiovaszkuláris betegségek és mortalitás, komorbiditás

 

Review

Cardiovascular disorders and depression: a review of epidemiological and possible etiological data

Laszlo Peter1, Peter Dome2, Zoltan Rihmer2, Gabor Kovacs1, Gabor Faludi2
1 Állami Egészségügyi Központ, Pszichiátriai Osztály, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest

Depression is a common comorbid condition in patients with cardiovascular diseases (CVD) and a well-known risk factor for the development of CVD and CV mortality too. Depression and CVD are prevalent public health problems in the Western world. The background mechanisms underlying the relationship between depression and CVD are not well clarified. In this article, we review the recent knowledge regarding epidemiological data and possible etiological mechanisms (ie. higher prevalence of smoking, hypertension, metabolic syndrome, obesity in depression or the platelet hyperactivity theory and the endothelial progenitor cell theory) in point of the comorbidity of CVD and mood disorders.

Keywords: depression, mood-disorders, cardiovascular morbidity and mortality, comorbidity