Neuropsychopharmacologia Hungarica

2008. május, X. évfolyam 2. szám [translated version]

Case report

Ayahuasca versus violence – a case report.

Ede Frecska
National Institute of Psychiatry and Neurology, Budapest, Hungary

We have limited resources available for the treatment and prevention of violent behavior. The usefulness of the most commonly used medications, namely the selective serotonin-reuptake inhibitor [SSRI] agents for the above purpose is a debated issue in the psychiatric literature. The aim of this case report is to add an ethnopharmacological perspective to the management of human aggression. Particularly, attention is called to the potential prosocial effect of the Amazonian beverage, ayahuasca--a decoctum, which has been used traditionally for multiple medico-religious purposes by numerous indigenous groups of the Upper Amazon--and has been found to be useful in crisis intervention, achieving redemption, as well as eliciting cathartic feelings with moral content.

Keywords: ayahuasca, SSRI, agressiveness

 

Esettanulmány

Ayahuasca és agresszivitás

Frecska Ede
National Institute of Psychiatry and Neurology, Budapest, Hungary

Az agresszív viselkedés befolyásolásához számításba vehetõ farmakoterápiás módszereink meglehetõsen korlátozottak. A leggyakrabban alkalmazott szerek, nevezetesen a szelektív szerotonin reuptake inhibitorok [SSRI-k] hatásossága az agresszió kezelésében vitatott kérdés az irodalomban. Jelen tanulmány célja, hogy etnofarmakológiai perspektívával szolgáljon az agresszió kezeléséhez: esetbemutatás kapcsán felhívja a figyelmet a Felsõ Amazonas medencéjében õshonos ayahuasca néven ismert, tea-jellegû növényi forrázat proszociális hatására. Az ayahuasca fõzete indián törzseknél es mesztic közösségekben rituális gyógyításra használatos. Tradicionálisan alkalmazzák többek között krízis intervencióban, bûntudat felidézésében, majd oldásában és morális tartalmú katartikus élmények generálásában.

Kulcsszavak: ayahuasca, SSRI-ok, agresszivitás