Neuropsychopharmacologia Hungarica

2012. december, XIV. évfolyam 4. szám [translated version]

Előszó

Előszó

Gaszner Péter

Egy éve indítottuk a Neuropsychopharmacologia Hungarica folyóirat decemberi számát szkizofréniával foglalkozó tematikus kiadásként. Akkor már gondoltunk arra, hogy hagyományt teremtünk: számos színvonalas tudományos folyóirat ad helyt különszámoknak egy-egy fontos kutatási téma alaposabb körüljárására; mi a decemberi „rendes” számot állítjuk e cél szolgálatába. Most Bagdy György vendégszerkesztésében a depresszió és szorongás témájában igyekszünk közreadni a legújabb kutatásokat.

A depressziót határozott genetikai háttere mellett hazánkban népbetegségként tartjuk számon, a szorongás genetikai alapokon a mai túlhajtott életmód mellett törvényszerűen jelentkező stressz következménye is lehet. Ilyen meggondolások alapján készítette Bagdy György összeállítását, mely jórészt az alapkutatásokra, de klinikai megfigyelésekre is épül.

Fenomenológia, etiopatológiai genetika, szomatikus eltérések és a multifaktoriális tényezők alapkutatása tovább segíthetnek a depresszió és szorongás etiopatogén alapjaival kapcsolatos ismereteink kibővítésében, és így a hatásos gyógyításban.

A depresszió különböző formái, szorongással való összefüggései, a szorongás önálló betegségként más-más arccal történő jelentkezése, ezek különböző kultúrákban eltérő tünetekkel való megjelenése gyakran okoz a klinikusoknak gondot. Ebben segíthet az alapkutatások és a klinikai kutatások összehangolása, mint ez a Neuropsychopharmacologia Hungarica jelen kiadásában is történik. Itt azonban nem elsősorban a terápiába történő integrálásra, hanem inkább az ehhez segítő újabb ismeretekre koncentráltunk.

 

Preface

Preface

Peter Gaszner

We have published a thematic journal on schizophrenia in the December 2011 issue of Neuropsychopharmacologia Hungarica, already thinking of starting a new tradition, since many high-impact, peer-reviewed scientific journals publish special editions to investigate hot research topics in-depth. This December we aim to follow this tradition. As a guest editor, György Bagdy will aim at reviewing the latest achievements of depression and anxiety research.

Besides its genetic background depression has been considered as a pandemic disease in Hungary.  Anxiety is thought to be a result of today’s exhausting and stressful lifestyle on the basis of genetic predisposition. Considering environmental and genetic interactions, György Bagdy has focused on fundamental research and clinical observations in editing the present issue.

Phenomenology, genetic aetiology, functional changes in the brain and research of multifactorial causes will further help us extend our knowledge of the etiopathogenesis of depression and anxiety and promote effective treatment options.

The different subtypes of depression and its relationship to anxiety, anxiety as distinct entity and different manifestations of multicultural psychiatry have always caused difficulty for clinicians. By coordinating fundamental science and clinical research in the upcoming issue of Neuropsychopharmacologia Hungarica, we will not only focus on therapeutic outcomes, but also on the route of developing our knowledge.