Neuropsychopharmacologia Hungarica

2012. december, XIV. évfolyam 4. szám [translated version]

Review

Pharmaco- and therapygenetic aspects in the treatment of anxiety disorders beyond the serotonergic system: a brief review

Gabor Faludi1, Xenia Gonda1, Gyorgy Bagdy2 and Peter Dome1
1
Department of Clinical and Theoretical Mental Health, Kútvölgyi Clinical Center, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Anxiety disorders (ADs) are among the most frequent psychiatric disorders. In addition, key features of ADs include that they are among the earliest mental disorders to manifest and that their first specific treatment frequently occurs several years after the onset of symptoms. Although the heritability of anxiety disorders is well known, the genetic determination of response to different modalities (psycho- or pharmacotherapy) used in treatment of patients with ADs is lesser investigated. Several studies focused on the role of serotonergic genes in the etiopathology and pharmacotherapy of anxiety disorders, however, less attention was paid to variants of other genes. In this review we focus on the cytochrome P 450, BDNF, COMT, MAOA, EAA-3 transporter, dopamine transporter and dopamine receptor gene polymorphisms and their effects with respect to the pharmacogenetics of anxiety disorders. We discuss the current knowledge on pharmacogenetic/therapygenetic aspects of anxiety disorders beyond the serotonergic system.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(4): 221-229; doi: 10.5706/nph201212002)

Keywords: anxiety disorders, pharmacogenetics, treatment response, anxiolytics, benzodiazepines, selective serotonin reuptake inhibitors, panic disorder, PTSD

DOI: 10.5706/nph201212002

 

Összefoglaló közlemény

A szorongásos betegségek kezelésének farmakogenetikai aspektusai a szerotonerg rendszeren túl: rövid összefoglalás

Faludi Gábor1, Gonda Xénia1, Bagdy György2, Döme Péter1
1 Department of Clinical and Theoretical Mental Health, Kútvölgyi Clinical Center, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, Budapest, Hungary

A szorongásos betegségek a leggyakoribb mentális problémák közé tartoznak. Ezen kórképeket a korai betegségkezdet és gyakran a tünetek megjelenése és az adekvát kezelés kezdete között eltelt hosszú időszak jellemzi. A szorongásos betegségek genetikai meghatározottsága jól ismert, ugyanakkor a genetikai tényezők szerepe ezen zavarok gyógyszeres és pszichoterápiára adott válaszában kevéssé kutatott tudományterület. Bár számos vizsgálat foglalkozott a szerotonerg rendszer génjeinek szerepével, kevesebb tanulmány látott napvilágot olyan farmakokinetikai génvariánsokkal kapcsolatban, mint a citokróm P450 enzimrendszer, illetve a farmakodinámiás összefüggések szintjén a BDNF, COMT, MAO-A, a dopamine transzporter illetve a dopaminreceptorok, vagy az excitátoros aminosavtranszporter gén variánsai. Összefoglaló tanulmányunkban a szorongásos zavarok kezelésére adott terápiás válasz genetikai meghatározottságának szakirodalmát tekintjük át a szerotonerg rendszer génjein túlmenően, kitérve a pszichoterápiára adott válasz lehetséges genetikai meghatározóira is.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(4): 221-229; doi: 10.5706/nph201212002)

Kulcsszavak: szorongásos betegségek, farmakogenetika, terápiás válasz, szorongásoldók, benzodiazepinek, szelektív szerotonin visszavétel gátlók, pánikbetegség, PTSD

DOI: 10.5706/nph201212002