Neuropsychopharmacologia Hungarica

2012. december, XIV. évfolyam 4. szám [translated version]

Review

Cultural differences in the development and characteristics of depression

Gabriella Juhasz1,2, Nora Eszlari1, Dorottya Pap1 and Xenia Gonda1,3
1
Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 Neuroscience and Psychiatry Unit, School of Community Based Medicine, Faculty of Medical and Human Sciences, The University of Manchester, and Manchester Academic Health Sciences Centre, Manchester, UK
3 Department of Clinical and Theoretical Mental Health, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Depression is a highly prevalent mental illness with increasing burden for the patients, their families and society as well. In spite of its increasing importance, we still do not have complete understanding either of the phenomenology or the etiopathological background of depression, and cross-country, cross-ethnic and cross-cultural differences in the prevalence and symptomatic manifestation of depression further obscure this picture. Culturally-related features of depressive illness are gaining more importance in clinical practice with the increasing migration trends worldwide. In spite of the differences replicated in multiple studies, no exhaustive explanations are offered so far. In the present paper we describe the most consistently replicated findings concerning the most important cross-national differences in the rates and characteristics of depression with a short comment on possible background factors.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(4): 259-265; doi: 10.5706/nph201212007)

Keywords: depression, cross-country, cross-cultural, cross-ethnic, prevalence

DOI: 10.5706/nph201212007

 

Összefoglaló közlemény

Kulturális különbségek a depresszió kialakulásában és jellegzetességeiben

Juhász Gabriella1,2, Eszlári Nóra1, Pap Dorottya1 és Gonda Xénia1,3
1
Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 Neuroscience and Psychiatry Unit, School of Community Based Medicine, Faculty of Medical and Human Sciences, The University of Manchester, and Manchester Academic Health Sciences Centre, Manchester, UK
3 Department of Clinical and Theoretical Mental Health, Semmelweis University, Budapest, Hungary

A depresszió igen gyakori mentális betegség, ami egyre növekvő terhet jelent a páciensek, családjuk, valamint a társadalom számára egyaránt. Ennek ellenére továbbra sem ismerjük teljességében sem a depresszió fenomenológiáját, sem etiopatológiai hátterét, és a képet tovább árnyalják a depresszió prevalenciájában, illetve szimptomatikus megnyilvánulásában tapasztalható országok, etnikumok és kultúrák közötti különbségek. A depresszió kultúrával összefüggő jellegzetességei a világszerte egyre fokozódó migrációs tendenciák következtében a klinikai gyakorlat szempontjából is egyre nagyobb szerepet játszanak. A számos vizsgálatban leírt és replikált különbségek ellenére eddig nem áll rendelkezésre kielégítő magyarázat ezek okaival és hátterével kapcsolatban. Jelen cikkünkben bemutatjuk a széleskörben feltárt országok közötti különbségeket a depresszió jellegzetességeivel és gyakoriságával kapcsolatban és röviden áttekintjük az ezek hátterében álló lehetséges tényezőket.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(4): 259-265; doi: 10.5706/nph201212007)

Kulcsszavak: depresszió, prevalencia, kultúrközi különbségek, országok közti különbségek, etnikumok közti különbségek

DOI: 10.5706/nph201212007