Neuropsychopharmacologia Hungarica

2012. december, XIV. évfolyam 4. szám [translated version]

Original paper

Association between the COMT gene and rumination in a Hungarian sample

Dorottya Pap1, Gabriella Juhasz1,2 and Gyorgy Bagdy1
1
Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 Neuroscience and Psychiatry Unit, School of Community Based Medicine, Faculty of Medical and Human Sciences, The University of Manchester, UK and Manchester Academic Health Sciences Centre, Manchester, UK

Introduction: Rumination is a multidimensional trait which is a proven risk factor in the vulnerability to depression. The aim to identify the main risk genes for depression in addition to the gene-environment interactions pointed to the importance of intermediate phenotypes, like rumination, to improve our understanding of the biological mechanisms of depression. Catechol-O-Methyltransferase (COMT) gene is extensively investigated in depression with contradictory results but its association with rumination, as an intermediate phenotype in depression, has not been investigated yet. Methods: In our study, four tagging SNPs in the COMT gene (rs933271, rs740603, rs4680, rs4646316) were genotyped in a nonclinical Hungarian sample (n=939). We investigated the association between the COMT gene and rumination scores measured by the Ruminative Response Scale using haplotype trend regression. Results: We found a significant association between COMT haplotypes and rumination scores (p=0.013) but no significant association was apparent between the functional Val158Met polymorphism (rs4680) and rumination in any genetic model. Discussion: Variations in the COMT gene exert complex effects on susceptibility to depression involving intermediate phenotypes, such as rumination and also impulsivity, as we previously demonstrated. Both rumination and impulsivity represent maladaptive cognitive styles that can lead to depressive state by influencing the response to negative life events and life stressors. In conclusion, our findings provide evidence that in addition to other genes, COMT also has a significant role in the development of depression, and demonstrate that analysing the complex phenotype associations of genes by haplotype tagging is a powerful method.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(4): 285-292; doi: 10.5706/nph201212010)

Keywords: COMT, rumination, depression, genetics

DOI: 10.5706/nph201212010

 

Eredeti közlemény

A rumináció és a COMT gén közötti összefüggés vizsgálata magyar mintán

Pap Dorottya1, Juhász Gabriella1,2 és Bagdy György1
1
Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 Neuroscience and Psychiatry Unit, School of Community Based Medicine, Faculty of Medical and Human Sciences, The University of Manchester, UK and Manchester Academic Health Sciences Centre, Manchester, UK

Célkitűzés: A rumináció összetett személyiségvonás, mely bizonyítottan rizikófaktorként működik a depresszióra való hajlam kialakításában. A depresszió génjeinek megtalálására irányuló kutatások nyilvánvalóvá tették, hogy a gén-környezet kölcsönhatásokkal együtt az átmeneti fenotípusok (pl. rumináció) segítségével jobban megközelíthetőek a betegség kialakulásában részt vevő biológiai folyamatok. A katekol-o-metiltranszferáz (COMT) gén depresszióval való összefüggését vizsgálva sok egymásnak ellentmondó eredmény született, míg a ruminációval való összefüggését eddig nem vizsgálták. Módszer: Vizsgálatunkban 939 magyar önkéntes résztvevő személy genotípusát határoztuk meg négy, a katekol-o-metiltranszferáz génben elhelyezkedő tag SNP-re (rs933271, rs740603, rs4680, rs4646316), míg ruminációra való hajlamukat a Ruminációs Válaszkészség Skálával (Ruminative Response Scale) mértük. A COMT haplotípusok és a rumináció pontszámok közötti összefüggést haplotípus trend regresszió segítségével vizsgáltuk. Eredmények: Szignifikáns összefüggést mutattunk ki a COMT haplotípusok és a ruminációs pontszámok között (p=0.013), míg a funkcionális Val158Met polimorfizmus (rs4680) nem mutatott szignifikáns asszociációt egyik genetikai modellben sem. Következtetés: A COMT génen belüli variációk összetett módon fejtik ki hatásukat a depresszióra, melyben a rumináció és korábbi vizsgálataink szerint az impulzivitás kulcsszerepet játszik. Mind a rumináció, mind pedig az impulzivitás maladaptív kognitív stílusok, melyek a negatív és stresszt okozó élethelyzetekre adott válaszainkat befolyásolva depresszióhoz vezethetnek. Eredményeink tehát a korábban már azonosított gének mellett a COMT szerepére mutatnak és igazolják, hogy a jól megválasztott köztes fenotípusok igen jól használhatóak a depresszió genetikai rizikófaktorainak kutatásában. Ezen kívül vizsgálatunk alátámasztotta, hogy a teljes gént lefedő haplotípusok releváns SNP kombinációinak elemzése hatékony a komplex betegségek genetikai kutatásában, mivel a haplotípusok hosszabb, feltehetőleg funkcionális variánsokat is hordozó, genetikai régiókat reprezentálnak.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(4): 285-292; doi: 10.5706/nph201212010)

Kulcsszavak: COMT, rumináció, kérődzés, genetika, depresszió

DOI: 10.5706/nph201212010