Neuropsychopharmacologia Hungarica

2009. december, XI. évfolyam 4. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

A quetiapin XR antidepresszív hatása unipoláris major depresszióban: a korai hatáskezdet és az alvásjavító hatás szerepe az öngyilkossági kockázat csökkentésében

Rihmer Zoltán
Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest

Bár az utóbbi két évtizedben a depressziók farmakoterápiás lehetőségei folyamatosan javulnak, a terápiára nem, vagy nem kellően reagáló betegek aránya még mindig viszonylag magas. A nem kezelt vagy sikertelenül kezelt depresszió legtragikusabb szövődménye az öngyilkos magatartás, mely depresszió kezelése esetén gyakran az első két hétben (az antidepresszív hatás megjelenése előtt) következik be, és összefüggést mutat a depresszió egyes tüneteivel, elsősorban a szorongással, agitációval és az alvászavarral. Jelen közleményünkben a quetiapin bipoláris és unipoláris depresszióban újabban bizonyított akut antidepresszív hatásának ismertetése mellett a szer depresszióban való alkalmazásának néhány olyan speciális szempontját (korai hatáskezdet és alvásjavító hatás) tárgyaljuk, melyeknek fontos szerepük van a gyakran jelenlévő szuicid kockázat csökkentésében is.

Kulcsszavak: mirtazapin, major depresszió, inszomnia, öngyilkosság, mellékhatások

 

Review

Antidepressive efficacy of quetiapine XR in unipolar major depression – The role of early onset of action and sleep-improving effect in decreasing suicide risk

Zoltan Rihmer

Department of Clinical and Theoretical Mental Health, Kútvölgyi Clinical Center, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Although the possibilities of antidepressive pharmacotherapy are continuously improving, the rate of nonresponders or partial responders is still relatively high. Suicidal behaviour, the most tragic consequence of untreated or unsuccessfully treated depression, commonly develops in the first few weeks of antidepressive treatment before the onset of therapeutic action and is strongly related to certain specific symptoms of depression like anxiety, agitation and insomnia. The present paper reviews the newly discovered and well-documented antidepressive effect of quetiapine in bipolar and unipolar depression with special regards to its early onset of action, and its sleep-improving effects. Both beneficial effects play an important role in the reduction of suicidal risk frequently seen in depressed patients.

Keywords: mirtazapine, major depression, insomnia, suicide, side-effects