Neuropsychopharmacologia Hungarica

2009. december, XI. évfolyam 4. szám [translated version]

Eredeti közlemény

A gyermekkori abúzusok szerepe a felnőttkori szuicid magatartás kialakulásában

Rihmer Annamária1, Szilágyi Simon2, Rózsa Sándor3, Gonda Xénia4,5, Faludi Gábor4 és Rihmer Zoltán4

1 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
2
Fővárosi Önkormányzat, Péterfy Sándor Utcai Kórház, Krízis Intervenciós és Pszichiátriai Osztály, Budapest

3 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai és Pedagógia Kar, Budapest
4 Semmelweis Egyetem, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest
5 Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Budapest


Vizsgálataink során 150, nem violens öngyilkossági kísérletet elkövető személynél elemeztük a gyermekkori abúzusok hatását az affektív temperamentum-típusokra és a Gotland Férfi Depresszió Skála értékeinek alakulására. Eredményeink megerősítik a hazai és nemzetközi adatokat az öngyilkos magatartás és a pszichiátriai betegségek, a nemkívánatos pszichoszociális tényezők és a negatív életesemények szoros kapcsolatát illetően, ugyanakkor új adatokat is szolgáltatnak az egyes affektív temperamentum-típusok, a férfi típusú depresszió és a súlyosan traumatizáló negatív életesemények egymással való szoros összefüggésére, illetve ezeknek a szuicid magatartásra hajlamosító szerepére vonatkozólag. A gyermekkori fizikális és/vagy szexuális abúzust elszenvedők szignifikánsan magasabb értékeket mutatnak a TEMPS-A ciklotím és irritábilis alskáláin (p<0.05). A Gotland Férfi Depresszió tünetcsoportja egyformán nagyon gyakori és egyformán súlyos a nem violens szuicid kísérletet elkövető férfiaknál illetve nőknél, és ugyancsak nemi különbség nélkül szignifikánsan súlyosabb volt (p<0.01) azoknál, akik gyermekkorukban mind fizikális, mind szexuális abúzus áldozatai voltak.

Kulcsszavak: affektív temperamentum típusok, gyermekkori abúzus, Gotland Férfi Depresszió Skála, öngyilkossági kísérlet

 

Original paper

The role of childhood abuse in adult suicidal behaviour

Annamaria Rihmer1, Simon Szilagyi2, Sandor Rozsa3, Xenia Gonda4,5, Gabor Faludi4 and Zoltan Rihmer4

1 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest, Hungary
2 Fővárosi Önkormányzat, Péterfy Sándor Utcai Kórház, Krízis Intervenciós és Pszichiátriai Osztály, Budapest
, Hungary

3 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai és Pedagógia Kar, Budapest, Hungary
4 Semmelweis Egyetem, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest, Hungary
5 Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Budapest, Hungary


In our present study we have analysed the influence of childhood abuse on affective temperament-types and Gotland Male Depression Scale scores in 150 nonviolent suicide attempters. Our findings confirm previous Hungarian and international data concerning the connection of suicidal behaviour and psychiatric disorders, undesirable psychosocial circumstances and negative life events. Moreover, our study provides new results regarding the strong association of the affective temperament types, male type of depression, seriously traumatic early life events and furthermore their predisposing role in connection with suicidal behaviour. Suicide attempters, experiencing physical and/or sexual abuse in their childhood showed significantly higher total scores (p<0.05) on cyclothymic and irritable temperament subscales. The Gotland Male Depressive syndrome was equally very common and equally serious both in males and females who made a nonviolent suicide attempt. However, regardless of gender, it was significantly more severe (p<0.01) among those who were victims of both physical and sexual childhood abuse.

Keywords: affective temperament-types, childhood abuse, Gotland Male Depression Scale, suicide attempt