Neuropsychopharmacologia Hungarica

2009. december, XI. évfolyam 4. szám [translated version]

Original paper

Early experiences with Suboxone maintenance therapy in Hungary

Zsolt Demetrovics1, Judit Farkas1, Jozsef Csorba2, Attila Nemeth3, Barbara Mervo1, Janos Szemelyacz4, Eniko Fleischmann5, Akos Kassai-Farkas6, Zsolt Petke2, Tibor Orojan7, Sandor Rozsa1, Peter Rigo8, Sandor Funk9, Mate Kapitany1, Anna Kollar1, Jozsef Racz10,11

1 Eötvös Loránd University, Institutional Group on Addiction Research, Budapest
2 Nyírő Gyula Hospital Drug Outpatient and Prevention Center, Budapest
3 Pest County Flór Ferenc Hospital, Kistarcsa
4 INDIT Foundation Baranya County Drug Outpatient Center, Pécs; 5 BMKT Pándy K. Hospital, Drug Outpatient Center, Gyula
6 Nyírő Gyula Hospital I. Psychiatry Ward, Budapest
7 Dr. Farkasinszky Terézia Drug Outpatient Center, Szeged
8 Nyírő Gyula Hospital II. Psychiatry Ward, Budapest
9 Nyírő Gyula Hospital Addiction Ward, Budapest
10 Blue Point Drug Counseling and Outpatient Centre, Budapest
11 MTA Institute of Psychology, Budapest

Background: Suboxone (Buprenorphine/naloxone) is a novel drug used in opiate substitution therapy. In Hungary, it was introduced in November 2007. Suboxone is a product for sublingual administration containing the partial μ-receptor agonist buprenorphine and antagonist naloxone in a 4:1 ratio. Objective: Objectives of our study were to monitor and evaluate the effects of Suboxone treatment. Method: 6 outpatient centers participated in the study, ; 3 from Budapest and 3 from smaller cities in Hungary. At these centers, all patients entering Suboxone maintenance therapy between November 2007 and March 2008, altogether 80 persons (55 males, 35 females, mean age = 30,2 years, SD=5,48) were included in the study sample. During the 6-month period of treatment, data were collected 4 times; when entering treatment, 1 month, 3 months, and 6 months after entering treatment. Applied measures were the Addiction Severity Index, SCID-I, SCID-II, Hamilton Depression Scale, Hamilton Anxiety Scale, STAI-S State Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Heroin Craving Questionnaire, WHO Well-being Inventory, Perceived Stress Scale, ADHD retrospective questionnaire, TCI short version, and Ways of Coping questionnaire. Results: Nearly fourth of the altogether 80 heroin dependent patients (18 persons, 22.5%) dropped out of treatment during the first month (the majority, 12 persons [15%] during the first week) or chose methadone substitution instead. Following this period however, dropout rate decreased and the six-month treatment period was completed by 32 patients (40%). During the first month of treatment significant positive changes were experienced in all studied psychological and behavioral dimensions that proved to be stabile throughout the studied period. Conclusions: According to the early experience with Suboxone treatment, it is a well tolerable and successfully applicable drug in the substitution therapy of opiate addicts. A critical phase seems to be the first one or two weeks of treatment. Dropout rate is high during this early period, while after a successful conversion clients presumably remain in therapy for a long period. At the beginning of administration special emphasis must be put on informing patients, especially concerning withdrawal symptoms that might be present during the first week, which highly contributes to better retention in treatment.   

Keywords: Suboxone, buprenorphine, naloxone, heroin substitution, maintenance therapy, effectiveness, Hungary

 

Eredeti közlemény

Fenntartó Suboxone terápiával szerzett kezdeti tapasztalatok

Zsolt Demetrovics1, Judit Farkas1, József Csorba2, Attila Németh3, Barbara Mervó1, János Szemelyácz4, Enikő Fleischmann5, Ákos Kassai-Farkas6, Zsolt Petke2, Tibor Oroján7, Sándor Rózsa1, Péter Rigó8, Sándor Funk9, Máté Kapitány1, Anna Kollár1, József Rácz10,11
1 Eötvös Loránd University, Institutional Group on Addiction Research, Budapest
2 Nyírő Gyula Hospital Drug Outpatient and Prevention Center, Budapest
3 Pest County Flór Ferenc Hospital, Kistarcsa
4 INDIT Foundation Baranya County Drug Outpatient Center, Pécs; 5 BMKT Pándy K. Hospital, Drug Outpatient Center, Gyula
6 Nyírő Gyula Hospital I. Psychiatry Ward, Budapest
7 Dr. Farkasinszky Terézia Drug Outpatient Center, Szeged
8 Nyírő Gyula Hospital II. Psychiatry Ward, Budapest
9 Nyírő Gyula Hospital Addiction Ward, Budapest
10 Blue Point Drug Counseling and Outpatient Centre, Budapest
11 MTA Institute of Psychology, Budapest

Háttér: A Suboxone (buprenorphine/naloxon kombinált készítmény) új, az opiátfüggők szubsztitúciós terápiája során alkalmazható szer, amely Magyarországon 2007 novemberében került bevezetésre. A sublingualisan alkalmazandó gyógyszer, parciális μ-receptor agonista buprenorphine-t, valamint μ-receptor antagonista naloxont tartalmaz; 4:1 arányban. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a Suboxone hazai bevezetését követően a szer alkalmazásának monitorozása, hatékonyságának elemzése volt. Módszer: A vizsgálatban három budapesti és három vidéki drogambulancia vett részt. Ezeken a kezelőhelyeken valamennyi, 2007 novembere és 2008 márciusa között Suboxone fenntartó kezelésre terápiába vett kliens, összesen 80 fő (55 férfi és 35 nő, átlagéletkor 30 év, SD=5 év) bekerült a vizsgálati mintába. A kezelés hat hónapos időtartama alatt négy alkalommal történt adatfelvétel: a kezelésbe kerüléskor, illetve egy hónappal, három hónappal és hat hónappal a kezelés megkezdését követően. Alkalmazott mérőeszközök: Addikció Súlyossági Index, SCID-I, SCID-II, Hamilton Depresszió Skála, Hamilton Szorongás Skála, STAI-S Állapot Szorongás Kérdőív, Beck depresszió kérdőív, Heroin Sóvárgás Kérdőív, WHO Jól-lét kérdőív, Észlelt Stressz kérdőív, ADHD retrospektív kérdőív, TCI rövidített változata, a Megküzdés Módjai kérdőív. Eredmények: Az összesen kezelésbe vont 80 heroinfüggő személy közel negyede (18 fő; 22,5%) egy hónapon belül (többségük, 12 fő [15%] egy héten belül) esett ki a kezelésből, illetve tért át metadon szubsztitúcióra. Ezt követően azonban csökkent a kiesések száma. A hat hónapos vizsgálati periódust 32 fő (40%) fejezte be. A kezelés első hónapja során valamennyi vizsgált pszichológiai és viselkedési dimenzióban szignifikáns pozitív irányú változást tapasztaltunk, ami a későbbiek során is fennmaradt. Következtetések: A Suboxone-nal szerzett kezdeti tapasztalatok szerint a gyógyszer jól tolerálható és opiátfüggők szubsztitúciós terápiájában sikeresen alkalmazható. A kezelés kritikus időszakának az első egy-két hét tűnik; a kiesések aránya ebben az időszakban magas, a sikeres átállást követően azonban várható a hosszú távú kezelésben maradás. A kezelésbevételt követően kiemelt figyelmet kell fordítani a beteg tájékoztatására különös tekintettel az első egy hétben megjelenő elvonási tünetek vonatkozásában, ami nagyban hozzájárulhat a sikeres kezelésben tartáshoz.

Kulcsszavak: Suboxone, buprenorphine, naloxon, heroin szubsztitúció, fenntartó kezelés, hatékonyság, Magyarország