Neuropsychopharmacologia Hungarica

2016. március, XVIII. évfolyam, 1. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

Iowa Gambling Task: egy viselkedéses mérőeszköz bemutatása

Eisinger Andrea1,2, Magi Anna1,2, Gyurkovics Máté1, Szabó Edina1,2, Demetrovics Zsolt1 és Kökönyei Gyöngyi1


1 ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest
2 ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest

 


Az Iowa Gambling Task viselkedéses mérőeszköz, melyet a szomatikus marker hipotézis alapján a döntéshozatal vizsgálatára dolgoztak ki. A vizsgálati személynek a feladat során négy kártyapakliból kell választania összesen 100 alkalommal. A paklik eltérő mértékben kockázatosak a lehetséges nyereségek, illetve veszteségek tekintetében. A kezdeti – ventromediális prefrontális kéreg sérültek döntéshozatali folyamataira fókuszáló – vizsgálatok után hamarosan a meleg végrehajtó funkciók egyik leggyakrabban használt mérőeszközévé vált. A döntéshozatal mellett alkalmazzák az impulzivitás mérésére is. Neurális hátterét leginkább a döntéshozatalban szerepet játszó struktúrák képezik. Számos (a döntéshozatalt, illetve az impulzivitást tekintve érintett) zavar esetén is megfelelően alkalmazható. Több változata is született az elmúlt években, és ezek a módosítások eltérhetnek abban, hogy hatással vannak-e a feladatban nyújtott teljesítményre, illetve befolyással bírhatnak konkrétan arra is, hogy pontosan mit mér a mérőeszköz. Az empirikus eredmények gyarapodásával megfontolandó szempontok merültek fel a kártyapaklik összetételére vonatkozóan (nyereség és veszteség mértéke vs. frekvenciája, B pakli preferencia jelensége), melyek a mérőeszköz összesített mutatóinak kizárólagos használata ellen szólnak.

(Neuropsychopharmacol Hung 2016; 18(1): 045–055)

Kulcsszavak: Iowa Gambling Task, döntéshozatal, impulzivitás, viselkedéses mérőeszköz

 

Review

Iowa Gambling Task: illustration of a behavioral measurement

Andrea Eisinger1,2, Anna Magi1,2, Mate Gyurkovics1, Edina Szabo1,2, Zsolt Demetrovics1 and Gyongyi Kokonyei1


1 ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, Hungary
2 ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest, Hungary

 


The Iowa Gambling Task is a behavioral measurement which was developed to examine decision-making based on the Somatic Marker Hypothesis. Participants have to make series of choices altogether 100 times from four decks of cards. The decks have different characteristics with regards to gains and losses. After the initial analyses – with a focus on patients with damage to the ventromedial prefrontal cortex – the tool soon became one of the most frequently used technique of measuring hot executive functions. It is also used to measure impulsivity. Structures involved in decision-making constitute the neural basis of the Task. IGT is applied in several different disorders (in connection with decision-making and impulsivity as well). In recent years different versions have been developed, and these modifications may have different effects on IGT performance, and may also influence what the Task measures exactly. With growing empirical evidence several questions have arisen in connection with the composition of the decks (gain-loss magnitude vs. frequency, prominent deck B phenomenon) which suggest to use other indexes as well besides the net scores.

(Neuropsychopharmacol Hung 2016; 18(1): 045–055)

Keywords: Iowa Gambling Task, decision-making, impulsivity, behavioral measurement