Neuropsychopharmacologia Hungarica

2016. június, XVIII. évfolyam, 2. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

A magyar gyermek- és ifjúságpszichiátria fejlődésének legfontosabb akadályai

Kalmár Sándor


Magánrendelő, Kecskemét

 


A szerző megállapítja, hogy egyre súlyosabb akadályok tornyosulnak a fiatalok egészséges személyiségfejlődése előtt, amelynek következtében jelentősen megnövekedett a gyermekpszichiátriai ellátásra szoruló gyermekek száma. Felértékelődött a gyermek- és ifjúságpszichiátria szerepe, amely ma Magyarországon csak formális, hiányos, és nem tudja biztosítani a bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei szerinti optimális gyermekpszichiátriai ellátást valamennyi rászoruló gyermek részére. Kiemeli, hogy a pszichiátriai zavarok első manifesztációjának 75%-a serdülőkorban és fiatal felnőttkorban jelentkezik. A különböző törvényekben és jogszabályokban foglaltak ellenére számos hiányosság nehezíti a gyermekek egészséges felnőtté válását, amelyek közül a gyermek- és ifjúságpszichiátria fejlődésének a legfontosabb akadályait elemzi. Hangsúlyozza a kulcsszemélyek tevékenységének szerepét, ismerteti a hazai gyermekpszichiátriai ellátás helyzetét és gondjait. Részletesen felsorolja az általa legfontosabbnak tartott ellentmondásokat, hiányosságokat és akadályokat, majd javaslatokat fogalmaz meg a jelenlegi krízishelyzet feloldására, amelyek segítségével hatékonyan és gyorsan lehetne javítani a jelenlegi tarthatatlan helyzeten. Külön kiemeli (1) a társadalom és a gyermekekkel foglakozó személyek és intézmények felelősségét, és az érdektelenséget a kompetens hatóságok körében. (2) A pedagógustársadalom válsága következtében kialakult, a szülők, a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók, de az egész népesség körében előforduló szomatikus, mentális, kulturális és spirituális tudatlanságot. (3) A mentális zavarban és betegségben szenvedő gyermekek és kezelésük holisztikus szemléletének a hiányát. (4) Az idegrendszer működése ismeretének jelentőségét és hiányát a gyermekpszichiátriai ellátásban. (5) A gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátás bizonyítékokon alapuló orvoslás alapjaira helyezését, amelynek alapfeltétele az organikus idegrendszeri elváltozások és a mentális működések közti kapcsolat megértése és elfogadása. (6) A kulcsszemélyek saját kompetenciahatárainak a betartását. (7) A gyermek- és ifjúságpszichiátria ellátó, fekvő- és járóbeteg-ellátó intézményrendszerének azonnali teljes országos kiépítését. (8) A gyermekpszichiátriai szakvizsga reformját. (9) A jelenleg hiányzó, képzést és szakképzést elősegítő, korszerű tankönyvek és kézikönyvek megírását és az internethasználat előnyeit – ezekhez részletes javaslatokkal szolgál. (10) A mentális prevenció szinte teljes hiányát az oktatásban és az egészségügyben. (11) A lehetséges és megvalósítható lehetőségek figyelmen kívül hagyását. A gyermekpszichiátriai ellátás akadályainak leküzdése csak elhivatott gyermekpszichiáterek és gyermekpszichológusok, okos szülők, jól képzett házi gyermekorvosok, védőnők, kitűnő pedagógusok és egyéb elhivatott kulcsszemélyek összehangolt tevékenységével megvalósítható.

(Neuropsychopharmacol Hung 2016; 18(2): 093–109)

Kulcsszavak: gyermekpszichiátria, kulcsszemélyek, mentális tudatlanság, biológiai-pszichológiai-kulturális-szociális-spirituális modell, kompetenciahatárok, organikus idegrendszeri változások szerepe.

 

Review

Major obstacles in the development of child and adolescent psychiatry in Hungary

Sandor Kalmar


Private practice, Kecskemét, Hungary

 


The author ascertains that healthy personality development faces increasingly serious obstacles and consequently the number of children in need of mental healthcare is on the rise. Child and adolescent psychiatry has drawn increasing appreciation, however, it is only formal and deficient in Hungary today and cannot assure optimal mental care according to the principles of evidence-based medicine. The author emphasizes that 75% of the first manifestation of the psychiatric disorders occurs during adolescence and young adulthood. In spite of legal regulation, several deficiencies hinder the development of children into healthy adults. The author analyses the most important obstacles in the development of child and adolescent Psychiatry. The author emphasizes the role of keypersons, describes the situation of and problems faced by Hungarian child psychiatric care. The author lists in detail the most important contradictions, deficiencies and obstacles and outlines suggestions for resolving the present crisis. The author emphasizes (1) the responsibility of institutions, and people dealing with society and children, and the disinterest of competent authorities. (2) The somatic, mental, cultural and spiritual ignorance/illiteracy among parents, teachers, healthcare workers, and the general population partly related to crises among the pedagogues. (3) The lack of holistic approach to treatment of children suffering from mental disorder. (4) The importance and the lack of knowledge concerning central nervous system function in child psychiatry. (5) Application of evidence-based medicine in child and adolescent psychiatry based on understanding the relationship between central nervous system alterations and mental functions. (6) Respecting keypersons’ competence limits. (7) Immediate development of inpatient and outpatient child and adolescent psychiatry in the whole country. (8) Reform of child psychiatry board exam. (9) Development of currently missing textbooks and handbooks and promoting benefits of internet use. (10) The almost complete lack of the permanent and systematic mental health prevention in education and healthcare, especially in primary health care. (11) The ignorance of possible and achievable opportunities. Overcoming the obstacles of child and adolescent psychiatry can only be achieved by a coordinated action of dedicated child psychiatrists, child psychologists, informed parents, well-trained pediatricians, district nurses, excellent teachers and other committed keypersons

(Neuropsychopharmacol Hung 2016; 18(2): 093–109)

Keywords: child and adolescent psychiatry, key persons, mental illiteracy, biological-psychological-mental-cultural-social-spiritual model, role of central nervous system alterations