Neuropsychopharmacologia Hungarica

2016. szeptember, XVIII. évfolyam, 3. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

Egyénre szabott terápia: a gyógyszeripar rémálma?

Lazáry Judit1, Eleméry Mónika1, Csala Irén1,2 és Faludi Gábor1


1 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2 Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

 


Az egyénre szabott terápia kurrens téma szakmai körökben, a klinikai gyakorlatban való alkalmazása mégis várat magára. A pszichotrop szerek hosszadalmas beállítása, a mellékhatások, valamint a terápia rezisztencia miatt sürgető lenne a rizikó populáció kiszűrése csökkentve ezzel az optimális terápia kiválasztásához szükséges időt. A későn bevezetett adekvát kezeléshez társuló nem kívánt mellékhatások, a kórkép progressziója és a beteg bizalmának gyengülése nem csak egészségkárosító, de financiális veszteséget is jelent. Ugyanakkor egyre több pszichiátriai zavarokkal kapcsolatos farmakogenetikai tanulmány jelenik meg az irodalomban. Annak ellenére, hogy számos farmakogenetikai teszt már kereskedelmi forgalomban elérhető, a szakmai protokollokban nem szerepel ezek használata. Jelen összefoglaló tanulmányunkban rövid áttekintést nyújtunk a gyakorlatban már elérhető tesztekről és felvetünk néhány szempontot a farmakogenetikai tesztek rutin alkalmazási lehetőségével kapcsolatban. Konklúziónként megállapítottuk, hogy megfelelő szabályozás és szakmailag megalapozott klinikai protokoll kidolgozása mellett az egyénre szabott terápia rutinszerű alkalmazásából az egészségügy minden szereplője profitálhat.
(Neuropsychopharmacol Hung 2016; 18(3): 137–142)

Kulcsszavak: farmakogenetika, polimorfizmus, rizikóvariáns, egyénre szabott terápia

 

Review

Personalized medicine in psychiatry: nightmare of the industry?

Judit Lazary1, Monika Elemery1, Iren Csala1,2 and Gabor Faludi1


 

1 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest, Hungary
2 Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest, Hungary


Personalized medicine is a hot topic in the literature of the psychiatric field but it seems that regular clinical application of valid tests are awaited. Urgent requirement of objective tools for screening high-risk patients is postulated by prominent authors because long-term set up time, serious side effects or ineffectiveness of psychiatric agents mean a great challenge for clinicians to find optimal therapy on time. Unwanted suffering from inaccurate medicine, progression of the disorder and mistrust or in adherence of the patients are dramatic consequences of the delay of adequate therapy which is linked with irreversible health and mental damages and financial loss. On the other hand, a growing body of data are published on pharmacogenomic studies in association with psychiatric conditions. Although several pharmacogenetic tests are commercially available, accurate use of these tools are absent from clinical protocols. Here we give a short review on the most important pharmacogenomic results and a discussion on possible conflict of interests around pharmacogenetic tests. We conclude that all participants of the health care system could benefit from personalized medicine in psychiatry.
(Neuropsychopharmacol Hung 2016; 18(3): 137–142)

Keywords:
pharmacogenetics, polymorphism, risk variant, personalised treatment