Neuropsychopharmacologia Hungarica

2016. szeptember, XVIII. évfolyam, 3. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

Hiányosságok a gyermekkori depresszió felismerésében és gyógyításában

Kalmár Sándor


 

Magánrendelő, Kecskemét


A jó mentális egészség elengedhetetlen feltétel a gyermek ép személyiségfejlődése szempontjából, ennek ellenére az elmúlt évek alatt nem javult a gyermekek szomatikus és mentális egészsége. A szerző megállapítja, hogy számos akadálya van a népegészségügyi problémát okozó gyermekkori depressziók felismerésében, kezelésében és megelőzésében, amelyek közül kiemeli az idegrendszeri, neuropszichiátriai, pszichopatológiai, nozológiai hiányosságokat, és a kevés gyermekpszichiátriai gondozók számát. Ismerteti a hazai gyermekpszichiátriai ellátás helyzetét, és határozottan állítja, hogy a gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozók nem tudják biztosítani az optimális ellátást valamennyi depressziós gyermek részére. Rövid történeti bevezetésében utal a korábbi, kitűnő gyermekpszichiátriai kezdeményezésekre. Hangsúlyozza a gyermekek és serdülők közt megtalálható nagyszámú szomatikus és pszichiátriai tünetek előfordulását. Külön fejezetet szentel a gyermekkori depressziók okainak, megelőzésének, felismerésének, a diagnózis alkotás nehézségeinek és gyógyításának, hangsúlyozva a gyógyszeres terápia jelentőségét. Irodalmi adatokkal és saját vizsgálataival igazolja, hogy az egészséges középiskolások körében nagyszámú depressziós és egyéb pszichopatológiai tünet található, amelyek megelőzésével, felismerésével és kezelésével nem foglalkoznak sem a szülők, sem az egészségügyi ellátás dolgozói, sem a pedagógusok. Megállapítja, hogy számos depressziós tünet található a gyermekeknél mentális zavar nélkül. A BNO és DSM rendszerek újabb és újabb átdolgozásai nem segítenek a gyermekkori depresszió diagnosztikájában. Az önpusztító magatartás bonyolult, szerteágazó, mély gyökerei a kora gyermekkori mentális rendellenességekből, elsősorban a magatartás, a depressziós és szorongásos zavarokból erednek. A depressziós gyermekek betegségének a megelőzése és gyógyítása elképzelhetetlen (1) az idegrendszer működésének jobb megértése, (2) a megfelelő pontos tünettan, (3) új diagnosztikai rendszer kidolgozása, (4) pontos és jól szabályozott gyógyszeres kezelés, (5) hatékony egészségpolitika, (6) a jól képzett alapellátás és (7) az egész ország gyermeknépességét ellátó, bizonyítékokon alapuló gyógyítást biztosító gyermek és ifjúságpszichiátriai hálózat nélkül.
(Neuropsychopharmacol Hung 2016; 18(3): 147–161)

Kulcsszavak: gyermekkori depresszió, gyermek pszichofarmakológia, pszichopatológiai tünetek és jelek, nozológia, mentális prevenció, gyermekpszichiátriai ellátás

 

Review

Unmet needs in the recognition and treatment of childhood depression

Sandor Kalmar


Privat practice, Kecskemét, Hungary


In spite of the fact that the good mental health is indispensable condition of the development of sound personality, in the past years the somatic and mental state of our children did not improve. The author ascertains that there are several obstacles in the recognition, treatment and prevention of child-depression that causes a serious public health problem. He stresses the neurologic, neuropsychiatric, psychopathological and diagnostic deficiencies, and the low number of Child and Youth Dispensaries. He describes the situation of Hungarian Child and Youth Dispensaries network, and states positively that today the child-psychiatric services are not able to provide optimal provision for every depressive child. In the brief historical introduction he refers the earlier excellent child-psychiatric initiative. He emphasises the huge number of somatic and psychiatric signs and symptoms among the children. He devotes a separate chapter to the causes of child-depression, the prevention, recognition, creation of diagnosis and treatment. According to the literature data and own examination he demonstrates that the depressive and other psychopathological symptoms among children are not really interested the parents, health-workers and teachers. There are several depressive symptoms among the children without mental disorders. The new revisions of BNO and DSM are unable to help the diagnostic of child-depression. He summarizes the most important tasks for the prevention and treatment of child-depression. In the near future a great deal more should be done for prevention and treatment of child-depression than what we have accomplished so far in order to ensure every child the development of sound personality and becoming healthy adult. The deep, ramified, complicated roots of self-destructive behaviour are originated from the early mental abnormalities, primarily from the Conduct, Depressive and Anxiety Disorders. The prevention and treatment of child-depression are unimaginable without (1) the better understand of central nervous system, (2) adequate, exact symptom list (3) a new diagnostic system, (4) exact neuro-psychopharmacology, (5) powerful health-policy, (6) well-trained primary care health system and (7) paramount Child and Youth Dispensaries-network which based on  the Evidence Based Medicine.
(Neuropsychopharmacol Hung 2016; 18(3): 147–161)

Keywords: child-depression, child psychopharmacology, psychopathologic signs and symptoms, nosology, mental prevention, child-psychiatric care system