Neuropsychopharmacologia Hungarica

2016. december, XVIII. évfolyam, 4. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

CNTF, COMT, DDR1, DISC1, DRD2, DRD3 és DTNBP1 kandidáns gének vizsgálata szkizofréniában: eredmények a Magyar SCHIZOBANK Konzorcium vizsgálatából

Benkovits Judit1, Magyarósi Szilvia2, Pulay Attila1, Makkos Zoltán3, Égerházi Anikó4, Balogh Nóra4, Álmos Péter5, Likó István6, Magyar SCHIZOBANK Konzorcium, Németh György7, Molnár Mária Judit2, Nagy László8 és Réthelyi János1,6


 

1 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete, Budapest
3 Nyírő Gyula Kórház, Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest 
4 Debreceni Egyetem, Pszichiátriai Klinika, Debrecen
5 Szegedi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika, Szeged
6 MTA-SE NAP-B, Molekuláris Pszichiátriai Kutatócsoport, Budapest
7 Richter Gedeon NyRt, Budapest
8 Debreceni Egyetem, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen

 


A szkizofrénia krónikus, heterogén klinikai tünetekkel járó, változó prognózisú pszichiátriai betegség, amelynek etiológiájában meghatározónak gondoljuk a genetikai hatásokat. Ezen belül egyaránt szerepet játszanak a gyakori és ritka genetikai polimorfizmusok. A gyakori polimorfizmusok vizsgálatának módszere a kandidáns gének egynukleotidos polimorfizmusainak asszociációs vizsgálata vagy a teljes-genom asszociációs vizsgálat. A ritka genetikai polimorfizmusok felderítésére kandidáns gének szekvenálásával, valamint teljes-exom vagy teljes-genom szekvenálás révén van lehetőség. Jelen vizsgálatunkban 7 kandidáns gén gyakori polimorfizmusainak a betegséggel való asszociációját vizsgáltuk magyar szkizofrén páciensek körében. A kandidáns gének kiválasztására korábbi eredmények és biológiai plauziblitás alapján került sor. 390 szkizofrén páciens bevonására öt magyarországi centrumban került sor a SCHIZOBANK Konzorcium vizsgálatában, ezt a kohorszot 1069 egészséges kontroll személyhez hasonlítottuk a genetikai polimorfizmusok tekintetében.  Mintánkban a DDR1 és DRD2 gének polimorfizmusai szignifikáns asszociációt mutattak szkizofréniával. A DDR1 gén genomi lokalizációja, míg a DRD2 gén biológiai funkciója okán állhatnak kapcsolatban a szkizofrénia etiológiájával és érdemelnek további vizsgálatokat.
(Neuropsychopharmacol Hung 2016; 18(4): 181–187)

Kulcsszavak: szkizofrénia, genetikai polimorfizmus, asszociációs vizsgálat, kandidáns gén, DDR1, DRD2

 

Review

Investigation of CNTF, COMT, DDR1, DISC1, DRD2, DRD3, and DTNBP1 candidate genes in schizophrenia: Results from the Hungarian SCHIZOBANK Consortium

Judit Benkovits1, Szilvia Magyarósi2, Attila J. Pulay1, Zoltán Makkos3, Anikó Égerházi4, Nóra Balogh4, Péter Álmos5, István Likó6, Hungarian SCHIZOBANK Consortium, György Németh7, Mária Judit Molnár2, László Nagy8 and János M. Réthelyi1,6

 


 

1 Semmelweis University, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Budapest
2 Semmelweis University, Institute of Genomic Medicine and Rare Disorders, Budapest
3 Nyírő Gyula Hospital, National Institute of Psychiatry and Addictology, Budapest 
4 University of Debrecen, Department of Psychiatry, Debrecen
5 University of Szeged, Department of Psychiatry, Szeged
6 MTA-SE NAP-B Molecular Psychiatry Research Group, Budapest
7 Gedeon Richter PLC , Budapest
8 University of Debrecen, Institute of Biochemistry and Molecular Biology, Debrecen


Schizophrenia is a chronic, debilitating psychiatric disorder characterized by heterogeneous clinical symptoms. Although the pathogenesis of this disorder is poorly understood, several lines of evidence support the role of both common and rare genetic variants in the etiology of schizophrenia. Common variants, single nucleotide polymorphisms can be investigated by candidate gene association studies or genome-wide association studies, while rare variants, single nucleotide variants are assessable by means of candidate gene resequencing or whole-exome and genome sequencing using next generation sequencing. In this study we investigated polymorphisms of 7 candidate genes in a Hungarian schizophrenia cohort. Candidate genes were chosen on the basis of previous results and biological plausibility. 390 patients were recruited in 5 centers in the framework of the Hungarian SCHIZOBANK Consortium, the schizophrenia sample was contrasted to 1069 healthy control individuals. In this sample SNPs of DDR1 and DRD2 genes demonstrated significant association with schizophrenia. The role of DDR1 and DRD2 genes in the etiology of schizophrenia warrant further investigation, based on their genomic localization and biological functions.
(Neuropsychopharmacol Hung 2016; 18(4): 181–187)

Keywords: schizophrenia, single nucleotide polymorphism, association study, candidate gene, DDR1, DRD2