Neuropsychopharmacologia Hungarica

2017. március, XIX. évfolyam, 1. szám [translated version]

Original paper

The impact of currently recommended antihypertensive therapy on depression and other psychometric parameters: preliminary communication

Beata Korosi1*, Andrea Laszlo2*, Adam Tabak3,4*, Dora Batta1, Lilla Lenart5, Andrea Fekete5, Daniel Eorsi1, Orsolya Cseprekal6, Andras Tisler3, Zsofia Nemcsik-Bencze7, Xenia Gonda8,9,10, Zoltan Rihmer9, Janos Nemcsik1,11

 


 

* these authors contributed equally to this work and are considered first authors

1 Department of Family Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 TCM-Klinik Bad Kötzting, Germany
3 1st Department of Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary
4 Department of Epidemiology and Public Health, University College London, London, UK
5 MTA-SE “Lendület” Diabetes Research Group, Budapest, Hungary
6 Department of Transplantation and Surgery, Semmelweis University, Budapest, Hungary
7 Magnetic Resonance Imaging Research Center, Semmelweis University, Budapest, Hungary
8 Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, Budapest, Hungary
9 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary
10 MTA-SE Neurochemistry Research Group, Budapest, Hungary
11 Health Service of Zugló (ZESZ), Budapest, Hungary


Aims: Current evidence on the psychological effects of antihypertensive medications is controversial. The aim of this study was to evaluate the effect of current antihypertensive medication on different psychometric parameters and on serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) level. Methods: Psychometric, haemodynamic, arterial stiffness and laboratory parameters were evaluated before and 3 months after the initiation of antihypertensive medication in untreated hypertensive patients (HT, n=31), and once in healthy controls (CONT, n=22). Subjects completed the following psychometric tests: Beck Depression Inventory (BDI), Hamilton Anxiety Scale (HAM-A), Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90), Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire, Big Five Inventory, Pain Vigilance and Awareness Questionnaire and Berkeley Expressivity Questionnaire. Amlodipine and/or perindopril compounds were preferred medications. Serum BDNF was measured with ELISA. Results: Brachial systolic blood pressure, as well as pulse wave velocity were significantly improved in the HT group over the 3-month follow-up (153.3±15.9 mmHg vs. 129.5±10.0 mmHg and 8.2±1.4 m/s vs 7.5±1.6 m/s, respectively). Similarly, we found improvements in BDI (0.73 points) and in several Scl-90 subscales. Serum BDNF was not different between CONT and HT and did not change for therapy. Conclusions: Our results indicate that initiation of currently recommended antihypertensive medications in newly diagnosed patients may have a significant impact on psychological well-being of patients and could influence quality of life as well.
(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(1): 11–22)

Keywords: antihypertensive medication, depression, arterial stiffness, psychiatric symptoms, affective temperaments, brain-derived neurotrophic factor

 

Eredeti közlemény

A jelenlegi ajánlások szerinti antihipertenzív terápia hatása a depresszióra és egyéb pszichometriai paraméterekre: előzetes eredmények

Beata Korosi1*, Andrea Laszlo2*, Adam Tabak3,4*, Dora Batta1, Lilla Lenart5, Andrea Fekete5, Daniel Eorsi1, Orsolya Cseprekal6, Andras Tisler3, Zsofia Nemcsik-Bencze7, Xenia Gonda8,9,10, Zoltan Rihmer9, Janos Nemcsik1,11

 


 

* these authors contributed equally to this work and are considered first authors

1 Department of Family Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 TCM-Klinik Bad Kötzting, Germany
3 1st Department of Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary
4 Department of Epidemiology and Public Health, University College London, London, UK
5 MTA-SE “Lendület” Diabetes Research Group, Budapest, Hungary
6 Department of Transplantation and Surgery, Semmelweis University, Budapest, Hungary
7 Magnetic Resonance Imaging Research Center, Semmelweis University, Budapest, Hungary
8 Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, Budapest, Hungary
9 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary
10 MTA-SE Neurochemistry Research Group, Budapest, Hungary
11 Health Service of Zugló (ZESZ), Budapest, Hungary


Célkitűzés: Az antihipertenzív gyógyszerek pszichológiai hatásával kapcsolatban rendelkezésre álló adatok ellentmondásosak. Vizsgálatunk célja a korszerű antihipertenzív kezelés pszichometriai paraméterekre és szérum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) szintre kifejtett hatásának vizsgálata volt. Módszerek: Gyógyszeres kezelést nem kapó hipertóniás betegekben (HT, n=31) a gyógyszeres kezelés előtt, majd azt követően három hónappal, valamint egészséges kontrollokban (CONT, n=22) egyszeri alkalommal vizsgáltunk pszichometriai, hemodinamikai, artériás érfalmerevség és vérvételi paramétereket. Az alanyok az alábbi pszichometriai teszteket töltötték ki: Beck Depresszió Kérdőív (BDI), Hamilton Szorongás Skála (HAM-A), SCL-90-R Kérdőív (SCL-90), Temperamentum Kérdőív, Big 5 Kérdőív, Fájdalom-vigilancia és Tudatosság Kérdőív, Berkeley Kifejezőkészség Kérdőív. Amlodipin és/ vagy perindopril alapú volt az antihipertenzív kezelés. A szérum BDNF szint mérése ELISA-val történt. Eredmények: Három hónapos antihipertenzív kezelés hatására a brachiális szisztolés vérnyomás (153.3±15.9 Hgmm versus 129.5±10.0 Hgmm) és a pulzushullám terjedési sebesség (8.2±1.4 m/s versus 7.5±1.6 m/s) is szignifikánsan csökkent. Ezzel párhuzamosan szignifikáns javulást találtunk a BDI pontszámban (0,73 pont) és számos SCL-90 alskálában. A szérum BDNF-szint nem különbözött a CONT és a HT csoportok között, és nem változott a gyógyszeres kezelés hatására. Következtetések: Eredményeink arra utalnak, hogy gyógyszeres kezelésben még nem részesülő hipertóniás betegekben a jelenleg javasolt antihipertenzív hatóanyagok bevezetése egyaránt jótékony hatással lehet a pszichés státusra és az életminőségre. 
(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(1): 11–22)

Kulcsszavak: antihipertenzív gyógyszerek, depresszió, pszichiátriai tünetek, affektív temperamentumok, brain-derived neurotophic factor