Neuropsychopharmacologia Hungarica

2017. március, XIX. évfolyam, 1. szám [translated version]

Review

Why are migraineurs more depressed? A review of the factors contributing to the comorbidity of migraine and depression

Daniel Baksa1,2, Xenia Gonda2,3,4, Gabriella Juhasz1,2,4,5,6

 


 

1 MTA-SE-NAP B Genetic Brain Imaging Migraine Research Group, Hungarian Academy of Sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 MTA-SE Neuropsychopharmacology and Neurochemistry Research Group, Hungarian Academy of Sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary
3 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Budapest
4 NAP-A-SE New Antidepressant Target Research Group, Semmelweis University, Budapest, Hungary
5 Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmacy, Semmelweis University, Budapest
6 Neuroscience and Psychiatry Unit, The University of Manchester and Manchester Academic Health Sciences Centre, Manchester, United Kingdom


The comorbidity of migraine and depression is well-known. Patients with both conditions show stronger headache-related symptoms, a more severe clinical course and higher risk for migraine chronification. Therefore, it’s important to identify factors underlying comorbid migraine and depression. The growing body of literature suggests complex, biopsychosocial mechanisms in the background, including shared genetic risk factors and abnormal brain mechanisms, and also different environmental (stress) and psychological variables (for example: rumination, neuroticism). In this short review we summarize the most important findings regarding the interacting factors in the pathomechanism of the co-existence of migraine and depression. Finally, we conclude some therapeutical considerations regarding treatment of patients with the migraine-depression phenotype.
(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(1): 37–44)

Keywords: migraine, depression, comorbidity, genetics, brain mechanisms, stress, rumination, therapy, review

 

Összefoglaló közlemény

Miért gyakoribb a depresszió migrénesekben? A migrén és a depresszió komorbiditásához járuló faktorok áttekintése

Baksa Dániel1,2, Gonda Xénia2,3,4, Juhász Gabriella1,2,4,5,6

 


 

1 MTA-SE-NAP B Genetic Brain Imaging Migraine Research Group, Hungarian Academy of Sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 MTA-SE Neuropsychopharmacology and Neurochemistry Research Group, Hungarian Academy of Sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary
3 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Budapest
4 NAP-A-SE New Antidepressant Target Research Group, Semmelweis University, Budapest, Hungary
5 Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmacy, Semmelweis University, Budapest
6 Neuroscience and Psychiatry Unit, The University of Manchester and Manchester Academic Health Sciences Centre, Manchester, United Kingdom


A migrén és a depresszió jól ismerten kapcsolódik egymáshoz. A mindkét betegséget mutató betegek a fejfájáshoz köthető erősebb tüneteket és súlyosabb klinikai lefolyást mutatnak, valamint körükben nagyobb a migrén krónikussá válásának kockázata. Mindebből adódóan fontos a komorbid migrén és depresszió hátterében meghúzódó faktorok azonosítása. Az egyre növekvő szakirodalom komplex, biopszichoszociális mechanizmusokra utal a jelenség hátterében, beleértve közös genetikai rizikófaktorokat és kóros agyi mechanizmusokat, illetve különféle környezeti (stressz) és pszichológiai (például: rumináció, neuroticizmus) tényezőket egyaránt. Rövid összefoglalónkban összegezzük az együttesen jelentkező migrén és depresszió patomechanizmusában egymással interakcióban szerepet játszó faktorokkal kapcsolatos legfontosabb szakirodalmi eredményeket. Végül néhány terápiás megfontolást is közlünk a migrén-depresszió fenotípust mutató alanyok kezelése kapcsán.
(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(1): 37–44)

Kulcsszavak: migrén, depresszió, komorbiditás, genetika, agyi mechanizmusok, stressz, rumináció, terápia, összefoglaló