Neuropsychopharmacologia Hungarica

2009. szeptember, XI. évfolyam 3. szám [translated version]

Eredeti közlemény

Kognitív funkciók vizsgálata alkoholfüggő betegeknél

Mlinarics Réka1, Kelemen Oguz1, Sefcsik Tamás2, Németh Dezső2
1 BKMÖK, Pszichiátriai Osztály, Kecskemét
2 Szegedi Egyetem, Pszichológiai Intézet, Megismeréstudományi Csoport, Szeged

Az alkoholfüggõség klinikai képének hátterében jellegzetes kognitív információfeldolgozási folyamatok feltételezhetõk. Kutatásunkban ezek vizsgálatára a gyakorlatban és a klinikumban egyaránt hatékonyan alkalmazott neuropszichológiai teszteket használtuk. Avizsgálatban 20 legalább 6 hónapja absztinens, de a DSM-IV szerint diagnosztizált alkoholfüggõ beteg és 20 illesztett kontroll személy vett részt. A neuropszichológiai deficitek mérésére a komplex munkamemória terén a hallási mondatterjedelem tesztet és a fordított számterjedelem tesztet, a végrehajtó funkciók terén a Trail Making A, Trail Making B, betûfluencia, szemantikus fluencia tesztet, a verbális rövidtávú emlékezet mérésére a számterjedelem és a szólista visszamondás tesztet, figyelmi tesztként a Digit Symbol Substitution Tesztet alkalmaztuk. Általánosabb memória tesztként a Rivermead Viselkedéses Memória Tesztet használtuk. Eredmények. A hosszú absztinenciát tartani tudó alkoholbetegeknél a kognitív képességek károsodása megfigyelhetõ volt a végrehajtó-funkciót, a frontális és frontotemporális mûködést vizsgáló teszteknél (csökkent szemantikus fluencia, hallási mondatterjedelem értékek). A vizsgálatban érintettnek mutatkozott a kognitív feldolgozási sebesség, illetve a pszichomotoros gyorsaság terén is deficit volt észlelhetõ. Ugyanakkor a végrehajtó funkciókat és a szemantikus fluenciát mérõ tesztekben mért károsodás az absztinencia idõtartalmával fordítottan korrelált. Mindezek mellett az epizodikus, valamint a késleltetett memória funkciók, a Rivermead Viselkedéses Memória Teszt eredménye nem mutatott szignifikáns csökkenést, mely felvetheti a hosszútávú memória rekonszolidációs lehetõségét. A kognitív funkciók, ezen belül is a végrehajtó funkciók, a szemantikus fluencia értékek tekintetében javulás volt kimutatható, az absztinencia tartás hosszával arányosan. Ugyanakkor számos területen hosszútávú absztinencia mellett is észlelhetõ kognitív érintettség, amely vagy primer érintettségre utalhat, vagy az adott terület sokkal lassúbb regenerációjárt jelezheti.

Kulcsszavak: alkoholdependencia, alkohol, kognitív funkciók, memória, absztinencia

 

Original paper

Cognitive impairment in patients with alcoholism after long-term abstinence

Reka Mlinarics1, Oguz Kelemen1, Tamas Sefcsik2, Dezso Nemeth2
1 BKMÖK, Pszichiátriai Osztály, Kecskemét, Hungary
2 Szegedi Egyetem, Pszichológiai Intézet, Megismeréstudományi Csoport, Szeged, Hungary

Patients with alcoholism display impaired cognitive information processing. In this study, we use clinically useful and effective neurocognitive tests to investigate these impairments. Twenty patients with the DSM-IV diagnosis of alcohol dependency and 20 age-, gender-, education-, and IQ-matched healthy control subjects participated in the study. The patients were abstinent for more than 6 months. For the assessment of the neurocognitive impairments, listening span and backward digit span (working memory), Trail Making A, Trail Making B, semantic fluency (executive functions), digit span, world list task (short-term verbal memory) and the Digit Symbol Substitution Task (attention) were used. As a complex background test battery, we also used the Rivermead Behavioral Memory Test. Patients with alcoholism, even after a long period of abstinence, showed significant impairments in some cognitive domains, including executive functions and speed of processing. Inverse correlation was observed between the duration of the abstinent period and the deficit in the Trail Making task and the semantic fluency task. On the other hand, the episodic memory and the delayed memory functions were intact. These results show that in some cognitive domains (executive functions and semantic fluency), the performance is related to the duration of the abstinent period, which may suggest the recovery of these functions. Some other domains do not show such an improvement, which could be due to a primary deficit or to a slower recovery process.

Keywords: alcohol dependency, alcohol, cognitive functions, memory functions, abstinence