Neuropsychopharmacologia Hungarica

2009. szeptember, XI. évfolyam 3. szám [translated version]

Eredeti közlemény

Miért halnak meg idő előtt a magyar férfiak?

Kopp Mária, Skrabski Árpád
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest
MTA-SE Mentális Egészségtudományok Kutatócsoport, Budapest

A 40-69 éves férfiak halálozási arányai ma Magyarországon még mindig rendkívül magasak, 1960-ban 12,2, 2005-ben pedig 16,2 ezrelék volt: azaz 33%-kal emelkedett, miközben a 40-69 éves korú nõké 9,6 ezrelékrõl 7,8 ezrelékre csökkent. A 2002-ben 40-69 éves népesség jellemzõi alapján azt vizsgálja, hogy milyen társadalmi-
gazdasági, pszichoszociális és életmód tényezõk jelezték elõre az idõ elõtti halálozást 2006-ig. A férfiak közül 8.8%, a nõk közül 3.6% halt meg ezalatt az idõ alatt. A férfiak esetében a halálozás szignifikáns elõrejelzõje volt számos olyan tényezõ, ami a nõk esetében nem volt kimutatható kapcsolatban a korai halálozás valószínûségével. Ilyenek voltak az alacsony iskolázottság, alacsony szubjektív társadalmi helyzet, alacsony személyes és családi jövedelem, a munkával kapcsolatos tényezõk közül a biztos munka hiánya, csekély munkahelyi kontroll érzés, segéd és betanított munka, depresszió, az élet értelmetlenségének érzete, a házastárstól és a gyermektõl kapott társas támogatás hiánya. A nõk számára a legfontosabb veszélyeztetõ tényezõ a személyes kapcsolatokkal való elégedetlenség volt. A fenti krónikus stressz tényezõk és az idõ elõtti halálozás közötti közvetítõ tényezõ elsõsorban a depressziós tünetegyüttes volt.

KULCSSZAVAK: idõ elõtti halálozás, nemi különbségek, depresszió, krónikus stressz

 

Original paper

Why do Hungarian men die early?

Maria Kopp, Arpad Skrabski

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest, Hungary
MTA-SE Mentális Egészségtudományok Kutatócsoport, Budapest, Hungary

The mortality rate for 40-69 years old men was 12.2 /thousand males of corresponding age in 1960 and 16.2 in 2005: it increased by 33 %, while among 40-69 years old women it decreased from 9.6 0/thousand females of corresponding age to 7.8. The aim of the present follow up study was to analyze which psychosocial risk factors might explain the high premature mortality rates among Hungarian men? Participants in the Hungarostudy 2002 study, a nationally representative sample, 1130 men and 1529 women were contacted again in the follow up study in 2006, who in 2002 were between the age of 40-69 years. By 2006, 99 men (8.8%) and 53 women (3.5 %) died in this age group. Socioeconomic, psychosocial and work related measures, self-rated health, chronic disorders, depressive symptoms (BDI), WHO well-being, negative affect, self-efficacy, meaning in life and health behavioral factors were included in the analysis. After adjustment according to smoking, alcohol abuse, BMI, education and age a number of variables were significant predictors of mortality only in men: low education, low subjective social status, low personal and family income, insecurity of work, no control in work, severe depression, no meaning in life, low social support from spouse, low social support from child. Socioeconomic and work related risk factors predicted only male premature death. Among women dissatisfaction with personal relations was the most important risk factor. Among men depression seems to intermediate between these chronic stress factors and premature death.

KEYWORDS: premature mortality, gender differences, depression, chronic stress, psychosocial determinants