Neuropsychopharmacologia Hungarica

2009. szeptember, XI. évfolyam 3. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

Olanzapin: Egy szúrás jó időben? Egy második gengerációs antipszichotikum új, depó kiszerelésének hatásossági és biztonságossági jellemzői

L. Citrome

Az olanzapin pamoát, az olanzapin hosszú hatású depó kiszerelése gyógyszerhatósági értékelés alatt áll a szkizofrénia gyógykezelésére. A szerzõ a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos információkat internetes kereséssel gyûjtötte össze a http://www.pubmed.gov, a http://www.pubmed.gov és a http://www.clinicaltrials.gov oldalakról, továbbá megvizsgálta a 2008 folyamán tartott tudományos konferenciák posztereit. Két kettõs-vak randomizált klinikai vizsgálatot végeztek olanzapin pamoáttal, és mind a szkizofrénia akut kezelésében, mind az antipszichotikus válasz fenntartásában kimutatták a hatásosságát. A biztonságosságról hosszú távú, nyílt vizsgálatok szolgáltatnak további információt. Az olanzapin pamoát általános tolerálhatósági jellemzõi hasonlítanak a per os kiszereléséhez. Emellett azonban a depó készítménynél fennáll a posztinjekciós delírium-szedációs szindróma2 kockázata, ami a perorális olanzapin túladagolására emlékeztet, az injekció beadások 0,07%-ánál fordul elõ, és a páciensek 3 órás megfigyelését teszi szükségessé a beadás után. Olyan vizsgálat, ami az olanzapin pamoátot a per os olanzapinon kívül más antipszichotikummal közvetlenül öszszehasonlította volna, ez ideig nem került közlésre.

KULCSSZAVAK: olanzapin, depó, hosszú hatású, pamoát

 

Review

Olanzapine pamoate: A stick in time? A review of the efficacy and safety profile of a new depot formulation of a secondgeneration antipsychotic

L. Citrome

Olanzapine pamoate, a long-acting depot preparation of olanzapine, is being evaluated by regulatory agencies for the treatment of schizophrenia. Clinical trial information was accessed by on-line query of http://www.pubmed.gov, http://www.clinicaltrials.gov and http://www.fda.gov, along with an examination of poster presentations at scientific meetings held in 2008. Two double-blind randomised clinical trials of olanzapine pamoate were conducted and demonstrate efficacy for both the acute treatment of schizophrenia and for the maintenance of antipsychotic response. Long-term open-label studies provide additional information on safety. The overall tolerability profile for olanzapine pamoate is similar to that for the oral formulation; however, with the depot there is a risk of a postinjection delirium sedation syndrome which resembles an overdose of oral olanzapine and which occurs in 0.07% of injections, requiring patients to be observed for 3 h after injection. At present, there are no studies available that directly compare olanzapine pamoate with other antipsychotics other than oral olanzapine.

KEYWORDS: olanzapine, depot, long-acting, pamoate