Neuropsychopharmacologia Hungarica

2009. szeptember, XI. évfolyam 3. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

Hullámok nyelvén: a szerotonin és az alvási oszcillációk

Bódizs Róbert
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest
MTA-BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport, Budapest

A szerotonin és az alvás-ébrenlét állapotok szoros és komplex összefüggése rendkívüli elméleti és gyakorlati jelentõségű kérdéskör. A probléma ellentmondásossága és a rendelkezésre álló szakirodalmi adatok fényében sem kellõképpen tisztázott jellege azonban nehezíti az e témakörrel kapcsolatos ismeretek rendszerezését és hasznosítását. A szerotonin alvásszabályozásban játszott szerepének áttekintése során kiemelt figyelmet szentelünk az akut ébresztõ és a hosszabb távon érvényesülõ, cirkadián fázist módosító illetve az alvás homeosztatikus szabályozását moduláló funkciók elkülönült elemzésének. A receptortípusok szerinti differenciált hatások szempontjából az 5-HT1A/7 és 5-HT3 receptorok cirkadián ritmicitást illetve REM alvást szabályozó/moduláló, valamint az 5-HT2A receptoroknak az alvás homeosztázisában, az alvásintenzitásban, az ultradián alvásorganizációban és az alvás folyamatosságában játszott szerepei kerülnek a tanulmány elemzéseinek fókuszába. Ugyanakkor a szerotonin, a neurális plaszticitás és az alvási orsózás kölcsönös összefüggésére utaló adatok új megvilágításba helyezhetik a szerotoninerg rendszeren keresztül ható gyógyszerek hatásmechanizmusának és hatásainak neuropszichofarmakológiai jellemzését.

KULCSSZAVAK: 5-HT2A receptor, alvásstádiumok, lassú-hullámú alvás, biológiai órák, cirkadián ritmus, delta aktivitás

 

Review

In waves' parlance: serotonin and sleep oscillations

Robert Bodizs
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest, Hungary
MTA-BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport, Budapest, Hungary

The close and complex relationship between serotonin and sleep-waking states has special theoretical and practical importance. There are available scientific data regarding this issue, but the apparently contradictory and insufficiently clarified nature of the problem halts up the systematization and exploitation of this knowledge. While
reviewing the role of serotonin in sleep regulation a special attention to the differentiation between the immediate arousing and the slowly developing circadian phase resetting and sleep homeostatic functions of serotonin is paid. As regarding the differentiation of receptor subtypes the article focuses on circadian rhythm and REM regulatory/modulatory functions in relation with 5-HT1A/7 and 5-HT3 receptors, as well as on sleep homeostasis, sleep intensity, ultradian sleep organization, and sleep continuity in relation with 5-HT2A receptors. Moreover, there is suggestive data for the reciprocal interactions between serotonin, neural plasticity and sleep spindling, which might provide new insights to the neuropsychopharmacological characterization of the mechanisms of action and effects of drugs acting through the serotoninergic system.

KEYWORDS: 5-HT2A receptor, sleep stages, slow-wave sleep, biological clocks, circadian rhythm, delta rhythms