Neuropsychopharmacologia Hungarica

2017. szeptember, XIX. évfolyam, 3. szám [translated version]

Eredeti közlemény

Az öngyilkossági veszély felmérése a rizikófaktorok hierarchikus osztályozása alapján

Rihmer Zoltán1,2, Döme Péter1,2, Gonda Xénia1,2 és Bélteczki Zsuzsanna3

 


 

1 Semmelweis Egyetem, ÁOK, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

2 Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest

3 Sántha Kálmán Szakkórház, I. sz. Pszichiátriai osztály, Nagykálló

 


Az öngyilkossági rizikófaktorok hierarchikus rendbe állíthatók és egy így szerkesztett kérdőív segítséget nyújthat a klinikai gyakorlatban a szuicid rizikó felmérésére. A szerzők a maguk által kidolgozott kérdőív klinikai használhatóságát elemzik szuicidális és nem szuicidális pszichiátriai betegek, valamint egészséges kontrolok mintáin. Az eredmények alapján a 12 tételt tartalmazó változat helyett egy rövidebb és várhatóan szenzitívebb, összesen 6 tételt tartalmazó kérdőívre tesznek javaslatot.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(3): 131–136)

Kulcsszavak: öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet, öngyilkossági rizikó faktorok, hierarchikus osztályozás, szenzitivitás

 

Original paper

Assessing suicide risk based on a hierarchical classification of risk factors

Zoltan Rihmer1,2, Peter Dome1,2, Xenia Gonda1,2 and Zsuzsanna Belteczki3


1 Semmelweis Egyetem, ÁOK, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest, Hungary

2 Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest, Hungary

3 Sántha Kálmán Szakkórház, I. sz. Pszichiátriai osztály, Nagykálló, Hungary


Suicide risk factors could be organised into a hierarchical order and a questionnaire constructed based on this hierarchical structure may help clinicians assess suicide risk. The paper presents analysis of the clinical utility of a questionnaire developed by the authors, in samples of suicidal and nonsuicidal psychiatric patients as well as among normal control subjects. Based on their results the authors suggest a shorter and expectedly more sensitive, 6-item version instead of the original 12-item version scale.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(3): 131–136)

Keywords: suicide, suicide attempt, suicide risk factors, hierarchical classification, sensitivity