Neuropsychopharmacologia Hungarica

2017. szeptember, XIX. évfolyam, 3. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

A szorongás és a depresszió jelentősége a családorvosi gyakorlatban

Torzsa Péter, Hargittay Csenge és Kalabay László


Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Családorvosi Tanszék, Budapest


A szorongásos kórképek egyéves prevalenciája reprezentatív felmérések alapján a felnőtt lakosságban 12,6-17,2% közötti, a hazai vizsgálat szerint 17,7%. Az orvosi értelemben vett, és kezelést igénylő major depresszió prevalenciája a háziorvosi gyakorlatban mind nemzetközi, mind hazai vizsgálatok szerint is 6-10%. A depresszió korai felismerése és hatékony kezelése a megelőzés szempontjából rendkívül fontos, mivel a nem kezelt depresszió jelenti az öngyilkosság legfontosabb rizikófaktorát. Nemzetközi és hazai vizsgálatok szerint a major depresszióknak az alapellátásban történő felismerése lényegesen hozzájárul az öngyilkossági halálozás csökkenéséhez. Közleményünkben áttekintjük a szorongásos zavarok és depresszió szűrését, a betegek kezelését, gondozását. Ismertetésre kerül az akut, illetve rövid távon megjelenő szuicid veszély felismerését célzó két rövid kérdőív, illetve ezeknek a háziorvosi/általános orvosi gyakorlatban való alkalmazása.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(3): 137–146)

Kulcsszavak: szorongás, depresszió, öngyilkosság, szűrés, háziorvos

 

Review

The importance of anxiety and depression in family practice

Peter Torzsa, Csenge Hargittay and Laszlo Kalabay

 


Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Családorvosi Tanszék, Budapest, Hungary

 


Representative studies indicate that prevalence of anxiety disorders among adults is between 12.6-17.2%, while in Hungary it is 17.7%. According to both international and national studies the point prevalence of diagnosed major depression requiring treatment is 6-10 % in general practice. As untreated depression is the most important risk factor for suicide, early detection and effective management of depression are critical in prevention. According to international and national studies the recognition of major depression in primary care significantly contributes to the decline of suicide mortality. In our article we review screening of anxiety and depressive disorders and treatment and management of these patients in primary care. We present two short questionnaires used for recognizing depression and acute suicide risk and describe their use in family/ general practice.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(3): 137–146)

Keywords: anxiety, depression, suicide, screening, general practitioner