Neuropsychopharmacologia Hungarica

2017. szeptember, XIX. évfolyam, 3. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

Pszichiátriai zavarok epilepsziában: klinikai jelenségek

Szűcs Anna1,3, Horváth András1,2, Fabó Dániel1, Szabó Géza4, Kovács Andrea1 és Halász Péter1


 

1 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Budapest

2 Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest

3 Semmelweis Egyetem Magatartási Intézet, Budapest

4 Dr. Kenessey Albert Kórház , Balassagyarmat


Az epilepsziában kialakuló pszichiátriai zavarok az érintettek életminőséget súlyosan károsítják, egyben megnövelve szuicid veszélyeztetettségüket, és az epilepsziában egyébként is súlyos terhet jelentő stigmatizációt. A felnőttkori epilepsziák között pszichiátriai szempontból a halántéklebenyi a legveszélyeztetőbb. Úgy tűnik, az epilepszia és a mentális zavarok szorosan összekapcsolódnak. Háttérben fel nem ismert rohamok, posztiktális gátlás, valamint az alvásban felerősödő interiktális epilepsziás aktivitás hatása feltételezhető. Munkánkban megkíséreljük bemutatni az epilepsziás mentális zavarokat klinikai oldalról; a teljességre nem törekedve, utalva a neuropszichiátria határmezsgyéjén mozgó kezelés nehézségeire.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(3): 147–158)

Kulcsszavak: epilepszia, neuropszichiátria, komorbiditás, pszichiátriai zavarok

 

Review

Psychiatric disorders in epilepsy: clinical phenomena

Anna Szucs1,3, Andras Horvath1,2, Daniel Fabo1, Geza Szabo4, Andrea Kovacs1 and Peter Halasz1


1 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Budapest, Hungary

2 Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest, Hungary

3 Semmelweis Egyetem Magatartási Intézet, Budapest, Hungary

4 Dr. Kenessey Albert Kórház , Balassagyarmat, Hungary


The frequent psychiatric comorbidity in epilepsy compromises the quality of life of those affected, further increasing their suicide risk and the high burden of stigmatisation. Out of adulthood epilepsies, mesio-temporal lobe epilepsy carries the highest cognitive and psychiatric risk, making mental health comorbidities its inherent features. The pathomechanism of the epilepsy-related mental health symptoms and conditions appears to be related to undetected subclinical seizures, postictal exhaustion and inhibition, and the non-REM sleep related interictal epileptic activity. In our work we try to present some of the typical psychiatric syndromes and conditions seen in epilepsy. We aim to highlight the difficulties of treatment on the borderline of neurology and psychiatry.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(3): 147–158)

Keywords: epilepsy, neuropsychiatry, comorbidity, psychiatric disorders