Neuropsychopharmacologia Hungarica

2017. december, XIX. évfolyam, 4. szám [translated version]

Áttekintő tanulmány

A placebo-hatás pszichobiológiai háttere és klinikai vonatkozásai a pszichiátriában

Pogány László


 

Szent Rókus Kórház, Pszichiátriai Osztály, Baja


A placebo-hatás az orvostudomány minden területén megjelenik, azonban a pszichiátriai kórképek kezelése kapcsán alkalmazni kívánt gyógyszerek vizsgálatában kiemelkedő problémát jelent. Az elmúlt évtizedek folyamán a placebo-hatás emelkedése volt tapasztalható a klinikai vizsgálatokban, annak ellenére, hogy az ennek csökkentését célzó módszerek bevezetésére komoly figyelmet fordítottak és a jelenség hátterét feltáró kutatások száma is növekedett. A placebo-hatás pszichobiológiai mechanizmusaival kapcsolatban számos adat gyűlt össze a szakirodalomban, azonban minden részletre kiterjedő, pontos képünk továbbra sincs a jelenségről. További problémát jelent, hogy a pszichotróp gyógyszerek vizsgálata során a fenotípus változásának mérésére sem áll rendelkezésre objektív eszköz, így a placebo és a hatóanyag által kiváltott hatások szétválasztása különösen nagy nehézséget jelent, ami a gyógyszerfejlesztés lassulásához, akadályozásához vezethet, ezért a placebohatással kapcsolatos ismeretek hiányosságának komoly klinikai, tudományos és gazdasági következményével kell számolni. Összefoglaló tanulmányunkban áttekintést nyújtunk a placebo-hatás hátterében álló pszichobiológiai folyamatokról, illetve a klinikai vizsgálatok során ezzel kapcsolatban felmerülő problémákról.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(4): 197–206)

Kulcsszavak: placebo, nocebo, pszichotróp gyógyszervizsgálatok, randomizált klinikai vizsgálatok, gyógyszerhatás-vizsgálatok

 

Review

Psychobiological background and clinical aspects of the placebo effect in psychiatry

Laszlo Pogany


 

Szent Rókus Kórház, Pszichiátriai Osztály, Baja, Hungary


The placebo-effect is present in almost every field of medicine, however, in the assessment of the effect of psychotropic drugs it is a major problem. The rise of the placebo-effect in clinical trials is observed during the last decades, in spite of all efforts to introduce new methods in clinical trials to overcome this problem and the number of studies aiming to unveil the mechanisms that lie in the background that this phenomenon have risen. A considerable amount of data has accumulated regarding the psychobiological background of placeboeffect, however, the details of underlying mechanisms are still not clear. Furthermore, the lack of objective tools for the assessment of the phenotypic changes during the treatment of psychiatric disorders makes it even more difficult to differentiate the symptom intensity changes related to drug response from the placebo effect. The consequences of this scarcity of information concerning the background of placebo-effect may hinder the development of new compounds, having enormous medical, scientific and economical disadvantages. In this review we summarise the psychobiological mechanisms in the background of placebo effect and its impact on clinical trials.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(4): 197–206)

Keywords: placebo, nocebo, psychotropic medicine trials, randomized clinical trials, compound efficiency trials