Neuropsychopharmacologia Hungarica

2009. június, XI. évfolyam 2. szám [translated version]

Eredeti közlemény

A nikotin dependencia és a dopamin D4-es receptor -521 CT promoter polimorfizmusának asszociációja major depressziós betegcsoportban

Kótyuk Eszter1, Kovács-Nagy Réka2, Faludi Gábor3, Urbán Róbert1, Rónai Zsolt2, Sasvári-Székely Mária2 és Székely Anna1
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet, Budapest
3 Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Pszichiátriai Klinikai Csoport, Budapest

A dohányzás, és ezen belül a nikotin dependencia kialakulásának vizsgálata fontos népegészségügyi kérdés. A dohányzás rizikófaktorainak kutatása során számos környezeti faktort, pszichológiai jelleget és genetikai tényezõt vizsgálnak. Az öngyógyítási elmélet magyarázatot adhat arra, hogy miért gyakoribb a dohányzás, illetve súlyosabb a nikotin függõség pszichiátriai betegek körében. 133 kaukázusi, major depresszióval kezelt betegnél vizsgálatuk a dohányzási szokásokat. A használt endofenotípus kategóriák: (1) soha nem dohányzott, (2) korábban dohányzott, (3) alkalmi dohányos és (4) rendszeres dohányos. Az addikció mértékét jellemzõ dimenzionális endofenotípus a Nikotindependencia Tünet Kérdõív, illetve a Fagerström Nikotinfüggés Skála magyar adaptációja. A genetikai vizsgálatok a dopamin rendszer kandidáns génjeire vonatkoztak és magukba foglalták a dopamin D4-es receptor harmadik exonjának ismétlési polimorfizmusát (DRD4 VNTR), valamint két promoter polimorfizmusát (-521 CT és -616 CG), valamint a dopamin transzporter hosszúság polimorfizmusát (DAT VNTR) és a katekolamin-O-metiltranszferáz gén (COMT) Val/Met polimorfizmusát. Nem találtunk statisztikailag szignifikáns különbséget az egyes dohányzási kategóriákra jellemzõ genotípus megoszlások között. Ugyanakkor szignifikáns összefüggést mutattunk ki a Nikotindependencia Tünet Kérdõív dimenzionális értéke és a -521 CT polimorfizmus között: C allél jelenlétében a nikotin dependencia mértéke kisebb volt (CC és CT: ND=6,8±3,4; TT: 10,1±2,5, P=0,003) a vizsgált major depressziós betegcsoportban.

Kulcsszavak: dohányzás, nikotin dependencia, kandidáns génvizsgálat, dopamin D4-es receptor, -521 CT SNP, major depresszió

 

Original paper

Association between nicotine dependence and the -521 promoter polymorfism of the dopamine D4 receptor in patients with major depression

Eszter Kotyuk1, Reka Kovacs-Nagy2, Gabor Faludi3, Robert Urban1, Zsolt Ronai2, Maria Sasvari-Szekely2 and Anna Szekely1
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Hungary
2 Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet, Budapest, Hungary
3 Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Pszichiátriai Klinikai Csoport, Budapest, Hungary

Investigating initiation of smoking behavior and factors involved in developing nicotine dependence is an important health issue worldwide. Various environmental, psychological and genetic risk factors are studies in the background of this complex behavior. The self-medication hypothesis may account for the increased prevalence of smoking behavior and more pronounced nicotine dependence among psychiatric patients. The present study investigates smoking habit and dependence measures in 133 Caucasian patients diagnosed with major depression. Investigated categorical endophenotypes included of smoking behavior included non-smokers who never smoked (1), non-smokers who smoked previously (2), occasional present smokers (3), and regular present smokers (4). Dimensional endophenotypes of nicotine addiction have been characterized by Hungarian adaptations of the Hooked on Nicotine Checklist and the Fagerström Test for Nicotine Dependence. Polymorphic regions of the dopaminergic system have been included as candidate genetic factors including the repeatpolymorphism in the III. Exon of the DRD4 (DRD4 VNTR), two promoter SNPs of this gene (-521 CT and -616CG), as well as the repeat polymorphism of the dopamine transporter (DAT VNTR) polymorphism and the Val/Met polymorphism of the catechol-O-methyltransferase (COMT) gene. No significant difference was found between the genotype distributions in the four categories of smoking behavior. However, a significant association is reported with nicotine addiction of patients with major depression using the dimensional approach: patients with the C allele showed lower average scores on the Nicotine Checklist (CC or CT: mean score=6.8±3.4) as compared to those without the C allele (TT: mean score=10.1±2.5), these differences were significant (p=0,003).

Keywords: smoking, nicotine dependence, candidate gene study, dopamine D4 receptor, -521 CT SNP, major depression