Neuropsychopharmacologia Hungarica

2009. június, XI. évfolyam 2. szám [translated version]

Review

Antidepressant action of tianeptine is connected with accelereration of serotonin turnover in the synapse: a hypothesis

Marat G. Uzbekov
Department of Brain Pathology, Research Institute of Psychiatry, Moscow

Based on the results of our investigation of patients with anxious depression under the treatment with serotonergic antidepressants with different mechanism of action on serotonin reuptake we, the first time in the literature, propose the hypothesis about neurochemical mechanism of tianeptine action. According to this hypothesis tianeptine not only activates serotonin reuptake into the synaptic ending but also activates its release from the ending into the synaptic cleft thus accelerating serotonin turnover rate in the synapse. Proposed mechanism mainly refers the first, acute phase of its action directed to the normalization of serotonergic neurotransmission.

Keywords: tianeptine, neurochemical mechanisms of action, anxious depression

 

Összefoglaló közlemény

Új hipotézis a Tianeptin antidepresszáns hatásáról, a szerotonin szinapszisban történő felszabadulás gyorsításával

Marat G. Uzbekov
Department of Brain Pathology, Research Institute of Psychiatry, Moscow

A szerotonerg antidepresszánsokkal kezelt szorongásos depressziós betegek vizsgálatának eredményeibõl kiindulva, az irodalomban elsõként felvetjük, hogy a tianeptin hatás a szerotonin visszavétel serkentésén alapul. Eszerint a tianeptin nemcsak a szerotonin visszavételt aktiválja a szinapszisban, hanem a felszabadulást is, ennélfogva gyorsítja a szerotonin turnovert. Az általunk felvetett fõként a szerotonerg neurotranszmisszió normalizálására irányuló hatás elsõ, akut fázisára vonatkozik.

Kulcsszavak: tianptin, neurokémiai hatásmechanizmus, szorongásos depresszió