2014. március 4.

Pályázat Dr. Schaffer Károly Emlékére

Pályázati Felhívás

A Dr. Schaffer Károly Emlékére létesített Alapítvány pályázatot hirdet neurológus/pszichiátriai szakképesítéssel rendelkező, 35 évet be nem töltött orvosok számára, akik a tudomány területén az elmúlt 5 évben elismerésre méltó teljesítményt nyújtottak. Pályázni lehet PhD értekezéssel vagy tudományos közleményekkel.

A pályázathoz csatolni kell a szakmai önéletrajzot. Előnyben részesül az a pályázó, aki klinikai tevékenységgel összefüggő tudományos eredményeket ért el.

A pályázatot írásban, 2 példányban 2014. augusztus 31-ig lehet benyújtani az alábbi címre:
Prof. Dr. Szirmai Imre
SE Neurológiai Klinika
1083 Bp. Balassa u. 6. fszt.

A borítékra írják fel:
„Pályázat Dr. Schaffer Károly Emlékére”
Prof. Dr. Szirmai Imre kezéhez

A kuratórium a pályázatokat 2014. október 15-ig bírálja el.
A díj: díszoklevél és 700.000,– Ft pénzbeli juttatás.


Prof. Dr. Szirmai Imre
Kuratórium jelenlegi elnöke

Budapest, 2014. március 5.