Neuropsychopharmacologia Hungarica

Volume 13, Issue 1 (March 2011) [translated version]

Review

Nanomedicine: Application of Nanotechnology in Medicine. Opportunities in Neuropsychiatry

Janos Szebeni

Nanomedicina Kutató és Oktató Központ, Hungary
Semmelweis Egyetem, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapitvány, Budapest, Hungary
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc, Hungary

One of the most popular, most intensely expanding borderline of science and technology today is nanomedicine, the utilization of nanotechnology in medicine. The long lists of innovative medicinal and other products, astonishing market and scientometric indicators and the broad scale of promising therapeutic and diagnostic opportunities support the view that nanomedicine heralds the future of medicine. The goals of this review are to provide a comprehensive overview of the field, to compile the nanomedicines and other medical products that are on the market, and to address in more detail the most successful trend, targeted pharmacotherapy. Various nanocarriers (liposomes, micelles, polymer-conjugates, polymerosomes, dendrimers, aptamers and carbon nanotubes) will be presented, along with their targeting ligands, with special emphasis on liposomal doxorubicin (Doxil), the prototype of long-circulating, targeted chemotherapeutic nanomedicine. Nanotechnology holds great promises for the field of neuropsychiatric pharmacotherapy as well, mainly through the introduction of pharmaceutical agents passing the blood-brain barrier. The review presents some of the approaches and examples of these attempts.

Keywords: nanotherapy, nanocarriers, targeted pharmacotherapy, liposomes, neuropsycho-pharmacons, blood-brain barrier

 

Összefoglaló közlemény

Nanomedicina: A nanotechnológia alkalmazása az orvostudományban. Lehetőségek a neuropszichiátria területén

Szebeni János
Nanomedicina Kutató és Oktató Központ
Semmelweis Egyetem, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapitvány, Budapest
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc

A tudomány és technika napjaink egyik legnépszerűbb, legintenzívebben fejlődő határterülete a nanomedicina, a nanotechnológia orvosi alkalmazása. Innovatív gyógyszerek és egyéb gyógyászati termékek hosszú listája, látványos piaci és tudományos mutatók, ígéretes új terápiás és diagnosztikus lehetőségek széles skálája támasztja alá a hitet, hogy a nanomedicina a jövő orvostudományának előfutára. A jelen összefoglaló célja átfogó körkép nyújtása a területről, a forgalomban lévő nanogyógyszerek és más gyógyászati termékek számba vétele, majd a legsikeresebb irányzat, az irányított gyógyszerterápia részletesebb tárgyalása. Bemutatásra kerülnek a különböző nanokarrierek (liposzómák, micellumok, polimerkonjugátumok, polimeroszómák, dendrimerek, aptamerek, szén nanocsövek) és célzó ligandok, kiemelve a liposzómális doxorubicint (Doxilt), a hosszú keringési idejű, célozható kemoterápás nanogyógyszer prototípusát. A nanotechnológia a neuropszichiátriai gyógyszerterápiát is nagy reményekkel kecsegteti, elsősorban a vér-agy gáton áthatoló irányított farmakonok bevezetésével, melynek néhány megközelítését, példáját az összefoglaló szintén bemutatja.

Kulcsszavak: nanokarrierek, célzott farmakoterápia, liposzómák, neuropszichiátriai gyógyszerek, vér-agy gát