Célkitűzések

Az MPPT feladatának tekinti a neuropszichofarmakológiai kutatásban, oktatásban és továbbképzésben való aktív részvételt. Oktatási programjaival rugalmasan követi a kor követelményeit. E tevékenységét az orvos és egészségtudományi egyetemek klinikáival/tanszékeivel, szükség szerint már szervezetekkel koordinálja. Egyes oktatási programjait az egyetemek számára hivatalos továbbképzés céljára is felkínálja. Az oktatói tevékenység elvi irányítását, ellenőrzését a Vezetőség ill. az Elnökség gyakorolja. A tanfolyamok elvégzéséről az MPPT tanúsítványt állít ki, melyet a tanfolyam vezetője és az Elnökség egy tagja ír alá. Az Egyetemek által elfogadott tanfolyamokról – az MPPT Elnökségének javaslata alapján – az igazolást az Egyetem adja ki. A tanfolyam megszervezéséhez a kezdeményezőnek programot kell készíteni, ami magába foglalja a lebonyolításhoz szükséges költségvetést is.

Az MPPT kiemelt feladatának tekinti tagjai külföldi, szakmai útjainak támogatását, ezen belül különösen kiemelve a fiatal szakemberek kongresszusokon, tanulmányutakon való részvételét. Támogatásra az alábbi feltételek mellett kerülhet sor: kérelmező kolléga tanúsítja, hogy felvette a kapcsolatot a kongresszus szervezőivel, tisztázta a részvétel feltételeit, előzetes költségvetést készít az utazásról, melyet az Elnökség megszavaz. A megszavazott és rendelkezésre bocsátott összegről hazatérte után tételesen elszámol, és az MPPT folyóirata számára beszámolót küld. A támogatásnál előnyben részesülnek azok, akik hazai konferencián való részvételt céloznak meg, akiket plenáris ülési előadás vagy szimpózium szervezése céljából hívtak meg, illetve azok, akik előadást jelentenek be, s annak összefoglalását megküldik.

Az MPPT a neuropszichofarmakológiai és idegtudományok legújabb kutatási eredményeinek közzétételének céljából évente egy alkalommal kongresszust szervez, melyre belföldi és külföldi kutatókat, előadókat hív meg. A kongresszus megszervezését az MPPT Elnöksége, Vezetősége, a Kongresszusi Szervezőtitkárság, tagok és szakszerű alvállalkozók bevonásával végzi el. A kongresszuson való részvételnél a tagok kedvezményben részesülnek. A kedvezmény mértékét az elnökség állapítja meg, feltétele a tárgyévre történő tagdíj befizetése.

Az MPPT folyóirata a Neuropsychopharmacologia Hungarica, mely évente 4 alkalommal jelenik meg + egy kongresszusi kiadvánnyal, mint a tagok és nem tagok cikkeinek legfontosabb publikációs lehetősége. A lap szerkesztőbizottságát a tisztújító Közgyűlés után egy évvel az új vezetőség választja meg 4 évre. A kiadvány megjelenéséért az elnökség felel. A folyóiratot a tagok, a tagdíjbefizetéssel megkapják, pártoló tagoknak megküldjük.