Tagsággal kapcsolatos információk

Rendes tagok, tiszteletbeli tagok, levelező tagok

Rendes tag lehet az a büntetlen előéletű állampolgár, aki magyar, vagy Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar polgár, aki a pszichiátriai, a neurológiai, a neuropszichofarmakológia és annak határterületén tevékenykedik és kötelezi magát a Társaság alapszabályainak megtartására, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a Társaság vezetősége a tagok sorába felvesz.

 

A rendes tag jogai:
 1. a Társaság közgyűlésén szavazati, tanácskozási és indítványozási joggal vehet részt, választhat és tisztségre választható
 2. részt vesz a Társaság szakmai, tudományos és szervezeti életében, illetve a Társaság egyéb tevékenységében
 3. részt vesz a Társaság által szervezett kongresszuson és más szakmai és tudományos rendezvényeken
 4. a Társaság elnöksége által meghatározott feltételek szerint igénybe veszi a Társaság szolgáltatásait
 5. a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság munkájáról

 

A rendes tag kötelezettsége

A rendes tag kötelezettsége, hogy a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjék, a Társaság testületeinek határozatait végrehajtsa és a tagsági díjat minden év március 31-ig befizesse. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a Társaság tudományágainak valamelyikében kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki. A tiszteletbeli tagot a Társaság vezetősége választja. Levelező tag lehet az a külföldi állampolgár, akit a Társaság elnöksége belépési nyilatkozat alapján levelező tagnak elfogad. Pártoló tag lehet olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes vagy jogi személy, aki a Társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást tud nyújtani és felvételét a pártoló tagsági belépési nyilatkozatban kéri. A pártoló tag felvételéről a vezetőség dönt. Tiszteletbeli, levelező, pártoló tagok joga a Társaság rendezvényein részt venni, a közgyűlésen tanácskozási joggal bírnak. A tagság szünetel a tagsági díj határidőre történő befizetésének elmulasztása esetén.

A tagság megszűnik:
 • kilépés
 • elhalálozás
 • kizárás
 • a Társaság megszűnése esetén


A kilépést írásban kell közölni a vezetőséggel. A közgyűlés titkos szavazással meghozott határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

 

A Magyar Pszichofarmakológusok Társasága soraiba történő jelentkezés módjai:
 1. On-line jelentkezhet
 2. Felvételi kérelmét hagyományos úton, írásban is közölheti, a Társaság címére levélben vagy faxon elküldött, kitöltött formanyomtatvány segítségével. A kapcsolódó dokumentumok között talál letölthető nyomtatványt a jelentkezéshez.


Felhívjuk a Társaság soraiba újonnan jelentkezők figyelmét, hogy a tagfelvételi kérelem elküldése nem jár automatikus tagsági viszonnyal! 

A beérkező kérelmekről a Társaság vezetősége dönt, majd értesíti a jelentkezőt a felvételről, vagy a tagfelvételi kérelem elutasításáról. Az elbírálás hosszabb időt is igénybe vehet, ezzel kapcsolatban szíves megértését és türelmét kérjük.