XVII. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus

M A G Y A R   P S Z I C H O FA R M A K O L Ó G U S O K   T Á R S A S Á G A
XVII. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus

“Innovatív és transzformatív pszichofarmakológia”
BALATONFÜRED, HOTEL ANNABELLA
2021. OKTÓBER 7–9.

Csütörtök, 2021. október 7.

11:00-12:30 Tudományos (CME) szimpózium I.

Diagnosztikai és terápiás kérdések a pszichiátriában

Üléselnök: Péter László, Makkos Zoltán

Döme Péter: A depresszió kezelésének irányelve

Lazáry Judit: A depresszió biológiai altípusai

Péter László: Pszichés zavarok és a gasztrointesztinális rendszer összefüggése

Makkos Zoltán: Az elektrokonvulzív terápia és a farmakoterápia együttes alkalmazása

 

12:30-14:30 Szünet

 

14:30-16:00 Tudományos (CME) szimpózium II.

Üléselnök: Lazáry Judit, Péter László

Eleméry Mónika: A vér-agy gát szerepe a pszichofarmakológiában

Péter László: Minor traumás agysérülések (mTBI) pszichiátriai vonatkozásai

Lazáry Judit: Kannabinoid származékok orvosi alkalmazása: ígéretes vagy aggályos?

 

16:00-16:15 Szünet

 

16:15-16:30 Megnyitó

 

16:30-17:30 Transzlációs farmakológia – a klozapin neurobiológiájának sajátosságai a terápiarezisztens szkizofrénia kezelésében

interaktív kerekasztal (a Viatris támogatásával)

moderátor: Herold Róbert

résztvevők: Tényi Tamás, Szendi István, Makkos Zoltán

 

18:00-19:30 „Az élet hullámvasútján” Új utak a bipoláris spektrum zavar kezelésében

üléselnök: Makkos Zoltán

(a Richter Gedeon támogatásával)

Moretti Magdolna: A múlt üzenete a jövő sikeres terápiájához – ma hogyan segítenénk Virginia Woolfnak?

Lazáry Judit: Legyőzhető-e a „belső ellenség”? – Egy bipoláris ügynök szimbolikus története

Makkos Zoltán: Egyensúlyban a művészettel karöltve

 

Péntek, 2021. október 8.

 9:00-10:30 Plenáris előadások

Üléselnök: Faludi Gábor

 

9:00-9:45 Kéri Szabolcs: Poszt-Covid mentális zavarok

 

9:45-10:30 Kovács Tibor: A koronavírus infekció hatása az idegrendszerre

 

10:30-11:00 Szünet

 

11:00-12:30 Neuromodulatív szerek/technikák a klinikumban

Üléselnök: Lazáry Judit, Péter László

Holczer Adrienn: Non-invazív neuromoduláció kognitív és affektív zavarokban

Morvai Szabolcs: Intravénás ketamin alkalmazásával szerzett tapasztalatok terápia rezisztens depresszióban

Álmos Péter: Szaliencia és impulzivitás alkoholbetegségben, a nalmefene helye a terápiás eszköztárban

 

12:30-14:00 Szünet

14:00-15:30 Pszichofarmakonok az indikáción túl

Üléselnök: Makkos Zoltán

Pálffyné dr. Poór Rita Erzsébet: Az off label gyógyszeralkalmazás lehetősége a pszichiátriában

Szendi István: „Túl az előiraton” – fiatal és idős korban

Móré E. Csaba: A pszichózis (h)arcai

 

15:30-16:00 Szünet

 

16:00-17:30 Új irányok a szkizofrénia kezelésében

(a Richter Gedeon támogatásával)

Németh Attila: Kihívások a szkizofrénia kezelésében a XXI. században: mi lehet a cél?

Laszlovszky István: Hogyan tervezzünk antipszichotikumot a szkizofrénia új kihívásainak megoldására?

Molnár Gábor: Válaszok a kihívásra: elérhető -e a funkcionalitás javítása a szkizofrén betegek gondozása során?

 

17:30-18:00 Szünet

 

18:00-19:00 A terápiarezisztens depresszió diagnosztikája és terápiája

(a Janssen-Cilag támogatásával)

üléselnök: Bitter István

előadók: Rihmer Zoltán, Bitter István

 

19:00-20:00 A Magyar Pszichofarmakológusok Társasága közgyűlése

 

Szombat, 2021. október 9.

9:00-10:30 Öngyilkosság COVID előtt és COVID alatt – hazai adatok tükrében

Interaktív kerekasztal

Moderátor: Németh Attila, Rihmer Zoltán

résztvevők: Osváth Péter, Szilágyi Simon, Balczár Lajos

Főtémák:

  • A befejezett öngyilkosságok számának alakulása az elmúlt 20 év alatt (2000-2019 között)
  • Krízisintervenció a COVID alatt
  • A COVID hatása a szuicid mortalitásra (a 2020-as adatok alapján)
  • Megyénkénti eltérések – fókuszban Veszprém megye

 

11:00-12:30 E-poszter szekció

12:45-13:00 Kongresszus zárása

 

A rendezvény az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályok szerint zajlik.

A  részvételhez érvényes védettségi igazolás szükséges!

 

Szervező bizottság:

Dr. Faludi Gábor, Dr. Kovács Gábor, Dr. Péter László,
Dr. Makkos Zoltán, Dr. Lazáry Judit, Gonda Xénia

 

Szervező bizottság:

Dr. Faludi Gábor, Dr. Kovács Gábor, Dr. Péter László,
Dr. Makkos Zoltán, Dr. Lazáry Judit, Dr. Gonda Xénia

Akkreditált rendezvény (OFTEX)

Tudományos (CME) szimpózium: 14 pont
Kongresszus: 32 pont