XVII. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus

M A G Y A R   P S Z I C H O FA R M A K O L Ó G U S O K   T Á R S A S Á G A
XVII. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus

“Innovatív és transzformatív pszichofarmakológia”
BALATONFÜRED, HOTEL ANNABELLA
2021. OKTÓBER 7–9.

Csütörtök, 2021. október 7.

11:00-12:30 Tudományos (CME) szimpózium

Diagnosztikai és terápiás kérdések a pszichiáter klinikai gyakorlata során

Üléselnök: Péter László, Makkos Zoltán

Döme Péter: A depresszió kezelésének irányelve

Lazáry Judit: A depresszió biológiai altípusai – terápiás konzekvenciák farmakoterápiájukban

Péter László: Pszichofarmakonok hatásai a gasztrointesztinális rendszerre és betegségeire

Makkos Zoltán: Biológiai terápiák (ECT, DBS) indikációi, hatékonyságuk

 

14:30-16:00 Tudományos (CME) szimpózium folytatása

Üléselnök: Lazáry Judit, Péter László

Eleméry Mónika: A vér-agy gát szerepe a pszichofarmakológiában

Péter László: Minor traumás agysérülések (mTBI) pszichiátriai vonatkozásai

Lazáry Judit: rTMS indikációi neurológiai és pszichiátriai betegségekben

 

16:00-16:30 Megnyitó

16.30-17.30.Tudományos szimpózium: Transzlációs farmakológia – a klozapin neurobiológiájának sajátosságai és lehetséges vonatkozásai a terápiarezisztens szkizofrénia kezelésére

szakmai kerekasztal (a Viatris támogatásával)

moderátor. Herold Róbert

résztvevők: Tényi Tamás, Szendi István, Makkos Zoltán

18:00-19:30 Tudományos szimpózium

üléselnök: Makkos Zoltán

„Az élet hullámvasútján” Új utak a bipoláris spektrum zavar kezelésében

(a Richter Gedeon zrt. támogatásával)

Moretti Magdolna: A múlt üzenete a jövő sikeres terápiájához – ma hogyan segítenénk Virginia Woolfnak?

Lazáry Judit: Legyőzhető-e a „belső ellenség”? – Egy bipoláris ügynök szimbólikus története

Makkos Zoltán: Egyensúlyban a művészettel karöltve

Péntek, 2021. október 8.

 9:00-10:30 Plenáris előadások

Üléselnök: Faludi Gábor

 

9:00-9:45 Kéri Szabolcs: Poszt-Covid mentális zavarok

 

9:45-10:30 Kovács Tibor: A koronavírus infekció hatása az idegrendszerre

 

11:00-12:30 Neuromodulatív szerek a klinikumban

Üléselnök: Lazáry Judit, Péter László

Herczog Adrienn: Non-invazívneuromoduláció kognitív és affektív zavarokban

Morvai Szabolcs: Intravénás ketamin alkalmazásával szerzett tapasztalatok terápia rezisztens depresszióban

Lazáry Judit: Cannabinoid származékok orvosi alkalmazása: ígéretes és/vagy aggályos?

14:00-15:30 Pszichofarmakonok az indikáción túl

Üléselnök, moderátor: Makkos Zoltán

Pálffyné dr. Poór Rita Erzsébet: Az off label gyógyszeralkalmazás lehetősége a pszichiátriában

Szendi István: Előiraton túl fiatal és idős korban

Móré E. Csaba: A pszichózis (h)arcai

 16:00-17:30 Tudományos szimpózium (Richter)

 18:00-19:30 Tudományos szimpózium (Janssen)

19:00-20:00 MPPT közgyűlés

 

Szombat, 2021. október 9.

9:00-10:30 Öngyilkosság COVID előtt és COVID alatt – hazai adatok tükrében

Interaktív kerekasztal

Moderátor:Rihmer Zoltán

résztvevők: Németh Attila,Osváth Péter, Szilágyi Simon, Balczár Lajos

Főtémák:

  • A befejezett öngyilkosságok számának alakulása az elmúlt 20 év alatt (2000-2019 között)
  • Krízisintervenció a COVID alatt
  • A COVID hatása a szuicid mortalitásra (a 2020-as adatok alapján)
  • Megyénkénti eltérések – fókuszban Veszprém megye

11:00-12:30 E-poszter szekció

12:45-13:00 Kongresszus zárása

A szervezők személyes részvételre számítanak,a rendezvény az aktuálisan érvényben
lévő járványügyi szabályok szerint zajlik.

A  részvételhez érvényes védettségi igazolás szükséges!

Szervező bizottság:

Dr. Faludi Gábor, Dr. Kovács Gábor, Dr. Péter László,
Dr. Makkos Zoltán, Dr. Lazáry Judit, Gonda Xénia

 

 

 

Szervező bizottság:

Dr. Faludi Gábor, Dr. Kovács Gábor, Dr. Péter László,
Dr. Makkos Zoltán, Dr. Lazáry Judit, Dr. Gonda Xénia

Akkreditált rendezvény (OFTEX)

Tudományos (CME) szimpózium: 14 pont
Kongresszus: 32 pont