2014. szeptember, XVI. évfolyam, 3. szám

Absztrakt

A depresszió és öngyilkossági rizikó szűrésének jelentősége

Rihmer Zoltán1, 2 és Perczel Forintos Dóra3


1 Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés osztály, Budapest  
2 Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest
3 Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék és Ambulancia, Budapest


Nemzetközi vizsgálatokhoz hasonlóan hazánk felnőtt lakosságában az orvosi értelemben vett és kezelést igénylő major depressziós epizód egy hónapos prevalenciája 4-5%, míg egy éves prevalenciája 7-8% (Szadoczky et al., 1998). A kezeletlen súlyos major depressziós betegek 10-15 százaléka öngyilkosságban hal meg, és a befejezett öngyilkosok 65-75 százaléka aktuálisan (többnyire kezeletlen) major depresszióban szenved. A depresszió, és különösen a kezeletlen depresszió, gyakori és súlyos szövődményei (szuicid magatartás, szekunder alkohol- és drog-abúzus, fokozott szomatikus morbiditás és mortalitás, tartós betegállomány, rokkantosítás stb.) jelentősen behatárolják a beteg és családtagjai jóllétét, és emellett jelentős anyagi terhet rónak a társadalomra is (Rihmer, 2007; Paykel et al., 2005). Az öngyilkosság mindenütt a világon komoly népegészségügyi problémát jelent, különösen hazánkban, ahol az utóbbi 25 évben a közel 50 százalékos csökkenés ellenére évente még mindig közel 2500 ember hal meg öngyilkosság következtében, többen, mint közlekedési balesetben. Ugyanakkor a depressziók megfelelő kezelése kb. 80 százalékkal csökkenti a szuicid halálozást (Rihmer et al., 2008). A major depresszió pontprevalenciája a hazai háziorvosi gyakorlatban (hasonlóan nemzetközi adatokhoz) 6-10% (Szádoczky et al., 1997; Rihmer et al., 2011). Mivel az öngyilkosok több mint 50 százaléka élete utolsó 3 hónapjában felkeresi háziorvosát, a háziorvosi szolgálat kiemelkedő jelentőséggel bír az öngyilkosság megelőzését illetően. Megfigyelték azt is, ha a depresszió mellett testi betegség is fennáll, gyakran csak az utóbbit ismerik fel és kezelik. A családorvosi praxishoz tartozó, depresszióban szenvedő betegeknek kevesebb, mint a fele fordul orvoshoz és többségük a családorvosától kér segítséget. A diagnózis és a terápia terén az utóbbi évtizedekben végbement jelentős fejlődés ellenére a családorvosok számára továbbra is adódnak nehézségek a depresszió felismerésével és kezelésével kapcsolatban (Rihmer et al., 2011; Rihmer és Rutz, 2009). A családorvosoknak a depresszió felismerésében, kezelésében és a depresszióval kapcsolatos öngyilkosságok megelőzésében betöltött fontos szerepére először az úttörő jelentőségű Gotland vizsgálat hívta fel a figyelmet. A Svédországhoz tartozó Gotland sziget (58000 lakos) 18 családorvosának 1983 nyarán tartott két napos intenzív, a depresszió felismeréséről és kezeléséről szóló tanfolyam után nemcsak az öngyilkossági halálozás csökkent szignifikánsan, hanem lényegesen csökkent a depresszió miatti kórházba utalások és a depresszió miatti betegállományban töltött napok száma is. A szigeten eközben markánsan megnőtt az antidepresszív gyógyszerek forgalma, míg ezen változások a kontrollrégióban nem voltak észlelhetők. Az adatok elemzése azt is igazolta, hogy a tanfolyam után lényegesen lecsökkent az öngyilkossági halálozás, mely a depresszióval kapcsolatos szuicídiumok markáns csökkenése miatt következett be (Rihmer et al., 2011; Rihmer és Rutz, 2009). Azt, hogy a háziorvosok depresszió-továbbképző programjai – megfelelő közösségi beágyazottságban – az ellátási terület öngyilkossági halálozásának lényeges csökkenéséhez vezetnek, nemzetközi adatokhoz hasonlóan két nagy hazai vizsgálat is igazolta (Szanto et al., 2007; Szekely et al., 2013).

Minor physical anomalies are more common in children with idiopathic epilepsy

Gyorgyi Csabi, Richard Zsuppan, Sara Jeges and Tamas Tenyi

Absztrakt

A minor fizikális anomáliák gyakoribbak gyermekkori idiopátiás epilepsziában

Csábi Györgyi1, Zsuppán Richárd1, Jeges Sára2 és Tényi Tamás3


1 Department of Pediatrics, University of Pécs, Faculty of Medicine, Pécs
2 Institute of Nursing and Patients Care, Faculty of Health Sciences, University of Pécs
3 Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Pécs, Faculty of Medicine, Pécs


Háttér: A minor fizikális anomáliák (amelyek a prenatális agyfejlődés zavarainak markerei) gyakoriságát tanulmányoztuk idiopátiás epilepsziában szenvedő gyermekek körében, hogy indirekt adatokat nyerjünk a kórkép idegfejlődési hátteréről. Módszerek: A vizsgálatban egy Méhes (1985) által kidolgozott skálát használtunk, amellyel 57 minor fizikális anomália gyakoriságát vizsgáltuk 24 idiopátiás epilepsziában szenvedő és 24 illesztett kontroll gyermek esetében. Eredmények: A minor fizikális anomáliák szignifikánsan gyakrabban voltak észlelhetőek a betegek csoportjában a kontrollokkal összehasonlítva. Három anomália individuális elemzése során találtunk statisztikailag szignifikáns különbséget a két csoport között. Két minor malformáció (primitív fül, dupla hátsó hajforgó) és egy fenogenetikai variáns (epicanthus) volt gyakoribb az idiopátiás epilepszia miatt kezelt betegek csoportjában. Következtetés: A minor fizikális anomáliák gyakoribb megjelenése idiopátiás epilepsziában valószínűsíti, hogy a prenatális agyfejlődés szakaszában szerepet játszó patológiás faktorok szerepet játszanak a kórkép kialakulásában.

(Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16(3): 115–120)

Kulcsszavak: minor fizikális anomáliák, idiopátiás epilepszia, idegfejlődés, gyermekkori epilepszia, szomatikus markerek

Demenciák megelőzésének gyógyszeres és egyéb lehetőségei: irodalmi összefoglaló

Csukly Gábor, Sirály Enikő, Hidasi Zoltán, Salacz Pál, Szabó Ádám, és Csibri Éva

Absztrakt

Demenciák megelőzésének gyógyszeres és egyéb lehetőségei: irodalmi összefoglaló

Csukly Gábor1, Sirály Enikő1, Hidasi Zoltán1, Salacz Pál1, Szabó Ádám1,2 és Csibri Éva1


1 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, MR Kutatóközpont, Budapest


Háttér: Jelenleg közel 34 millió ismert Alzheimer-beteg van a világon, az elkövetkező 40 évben ez a szám várhatóan meg fog háromszorozódni. A növekedés egyik fő oka a társadalom öregedése mint általános tendencia Európában éppúgy, mint az Egyesült Államokban. Célkitűzés és módszerek: Jelen összefoglalóban áttekintettük az elmúlt 10 év tudományos eredményeit, és tárgyaljuk azokat a gyógyszeres és egyéb módszereket, melyek a demenciák megelőzésében hatékonyak lehetnek. Eredmények: A gyógyszeres módszerek közül kiemelendőek a béta-szekretáz gátló szerek, az aktív és passzív immunizációk, melyek közül jelen pillanatban több is fázis III-as stádiumban van. Érdemes még megemlíteni az intranazális inzulinterápiát, ahol az eddig elvégzett vizsgálatok bíztató eredményeket hoztak. A diétás módszerek közül a mediterrán diéta tartása lehet hatásos. Jelenleg az elmúlt tíz évben elterjedt kognitív tréning módszerek tűnnek a leginkább hatékonynak. Ezek a tréningek az egész életen át működő agyi plaszticitásra épülnek. Következtetés: Összességében elmondhatjuk, hogy világszerte ígéretes gyógyszerfejlesztések folynak a demenciák megelőzésére, egyelőre azonban még nem sikerült áttörést elérni. Jelenleg a kockázati tényezők csökkentése jelenti az igazi lehetőséget, ezért fontos kiemelni a magasvérnyomás-betegség kezelését, az elhízás és cukorbetegség megelőzését, valamint a rendszeres testmozgást és a szellemi tevékenységek rendszeres gyakorlását, más néven kognitív tréninget. 

(Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16(3): 121–126)

Kulcsszavak: demencia, kognitív tréning, megelőzés, enyhe kognitív deficit, béta-szekretáz, immunizáció

A heroinaddikció gyógyítása

Hosztafi Sándor és Fürst Zsuzsanna

Absztrakt

A heroinaddikció gyógyítása

Hosztafi Sándor1 és Fürst Zsuzsanna2


1 Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Budapest


A detoxifikálás a heroinaddikció kezelésére olyan opioid szubsztitúció, amikor a rövid hatástartamú euforizáló hatású heroint metadonnal vagy más opioiddal helyettesítjük, melyeknek lényegesen hosszabb ideig tart a hatásuk és gyógyászati szempontból előnyös tulajdonságúak. Az opioid detoxifikálás szerepe megelőzni az akut elvonási tünetek megjelenését és hosszabb időre fenntartani az absztinenciát. A detoxifikálás a kereszt-tolerancia elvén alapul, az addiktív heroint egy másik opioiddal helyettesítjük, majd az utóbbi adagolását fokozatosan nullára csökkentjük. A detoxifikálás önmagában nem hatékony, mivel utókezelés (adrenerg agonisták, clonidin vagy lofexidin) és pszichoszociális gyógymódok alkalmazása szükséges. Az opioid fenntartó kezelések közül a metadon fenntartó kezelés a legjobban elterjedt és az egyik leghatékonyabb kezelés. A metadon fenntartó kezelés során a heroin használat csökken, majd teljesen megszűnik. A kezelés alatt a heroin utáni sóvárgás abbamarad, és nem kell számolni az absztinencia szindrómával. A heroin használattal együttjáró mortalitás és kriminalitás a páciensek esetén jelentősen csökkent, a kezeltek egészségi állapota javult, munkát vállaltak, tanulni kezdtek. A fenntartó kezelés hatékonyságát jelzi, hogy csökkennek a heroinisták körében a közös injekciós tűhasználattal terjesztett gyakori fertőző betegségek, mint például a hepatitis vagy az AIDS. A metadonkezelés csak komplex terápiás rendszer részeként alkalmazható, lényeges szerepe van a tanácsadásnak és a szociális rehabilitációnak. Az utóbbi évtizedekben a buprenorfinkezelést (detoxifikálás és fenntartó kezelés) is bevezették és alkalmazzák mint a metadonkezelés alternatíváját. Az opioid antagonisták csökkentik a heroin önadagolását illetve a heroin utáni sóvárgást a detoxifikált addiktok esetében. A naltrexon hosszú hatástartamú kompetitív antagonista az opioid receptorokon.

(Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16(3): 127–140)

Kulcsszavak: heroinaddikció, detoxikálás, metadon fenntartó kezelés, buprenorfin, naltrexon

Recidíva és inszomnia unipoláris depresszióban

Falussy Linda, Balla Petra és Frecska Ede

Absztrakt

Recidíva és inszomnia unipoláris depresszióban

Falussy Linda, Balla Petra és Frecska Ede


Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Pszichiátriai Tanszék, Debrecen


A hangulati betegségek és alvászavarok kapcsolata rendkívül összetett, számos szempontból vizsgálható, értelmezhető. Epidemiológiai adatok szerint a két kórkép együttes előfordulása gyakori, a vizsgálatokat a zavarok egységként való szemlélése számos ponton segítette, több patofiziológiai és kezelési eredményhez közelebb vitte a biológiai pszichiátriát. A kronobiológia affektív zavarokkal kapcsolatos eredményeit több kiváló magyar nyelvű összefoglaló ismertette az elmúlt években. Jelen összefoglalónkban a relapszus/remisszió/rekurrencia kontextusában értékeljük az alvászavarok kezelésének szükségességét. Irodalmi adatok szerint az inszomniás betegeknek tízszeres a rizikója depresszió kialakulására és fontos szerepe van a relapszusokban, az epizódok visszatérésében, és a depresszió krónikussá válásában is reziduális tünetként. A két kórkép neurobiológiai jellemzői számos ponton találkoznak: depresszióban csökkent melatoninszintet, fázis előretolódást találtak, alvászavarban monoaminerg útvonal eltérések, kiegyensúlyozatlanságok, illetve REM-eltérések váltak ismertté. Egyes szerzők szerint a REM-eltérések normalizálódnak a hangulat javulásával, és remissziót követően az alvásszerkezet akár teljesen helyreállhat. Azonban perzisztáló REM alvás és lassú hullámú alvás eltéréseket is találtak remisszióban, mely a relapszus és rekurrencia rizikóját fokozza. Ma már egyetértés van abban, hogy az inszomnia korai kezelése megelőzheti a hangulati eltérések kialakulását. A neurális plaszticitáshoz kapcsolódó kaszkádok eltérései is összekapcsolhatják az alvás- és hangulatváltozásokat. A neurális plaszticitás szorosan összefügg a tanulással, alvással és kortizolregulációval (stressz-kezeléssel), mely tény további kórképek (szorongásos zavarok, demencia) komorbiditására hívja fel a figyelmünket.

(Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16(3): 141–147)

Kulcsszavak: depresszió, alvászavar, relapszus, remisszió, rekurrencia

Absztrakt

A neuropszichofarmakológia jelentősége a pszichiátria fejlődésében

Kalmár Sándor


Privát rendelő, Kecskemét


A szerző megállapítja, hogy nehéz helyzetben van a pszichiátria, különösen Magyarországon az OPNI megszüntetése óta. Áttekinti a pszichiátria fejlődését akadályozó legfontosabb tényezőket. Megállapítja, hogy a pszichiátria fejlődése elképzelhetetlen az ember holisztikus megközelítése nélkül, amely feltételezi a biológiai, mentális, kulturális-szociális és spirituális megközelítést. Különösen nagy jelentőségük van a percepciózavaroknak a pszichiátriai tünetek kialakulásában, amelyek az idegrendszer működésén alapulnak. Ez a tény kiemeli az idegrendszer és a neuropszichofarmakológia jelentőségét, amely, bár alig fél évszázados, a történelem kezdete óta ismerünk. Felhívja a figyelmet az ősi civilizációkban is jól ismert pszichoaktív szerekre, ismertet néhányat közülük, amelyek valójában az első neuropszichofarmakológiai (gyógy-)szerek voltak. Hangsúlyozza a pszichopathológiai tünetek kettősségét, amelyek csak részben objektívek, részben szubjektívek, de mindenképpen az idegrendszer működésén alapulnak. Megállapításai nemcsak megalapozhatják egy újfajta megközelítését az embernek és a pszichiátriának, de lehetővé teszi a pszichiátria fejlődését, egy újfajta diagnosztikai rendszer megalkotását, megszüntetve az emberrel foglalkozó szakemberek, neurológusok, a pszichiáterek a pszichológusok, a szociológusok, a filozófusok és teológusok közötti ellentmondást, biztosítva a biológiai, (neurológiai) pszichológiai, kulturális-szociologiai és spirituális kontinuitást. A jövő kutatói számára elengedhetetlen a biológiai, genetikai, pszichés, kulturális-szociális és spirituális szemlélet, a nanomedicina alkalmazása, amely lehetővé teszi nemcsak a pszichiátriai zavarok organikus neurológiai alapjainak a pontosabb megismerését, de az idegrendszer működésén alapuló neuropszichofarmakológia fejlesztését. Csak így maradhat meg a pszichiátria az orvostudomány keretein belül, neurológiai alapokon, természetesen felhasználva a pszichológia, a kultúra, a szociológia és a spiritualitás tapasztalatait is.

(Neuropsychopharmacol Hung 2014; 16(3): 149–156)

Kulcsszavak: neuropszichofarmakológia, percepciózavarok, holisztikus megközelítés, módosult tudatállapot, indiai pszichológia és mitológia.