2017. március, XIX. évfolyam, 1. szám

Szerkesztőségi levél

Az affektív betegségek társadalmi jelentősége, különös tekintettel az auto- és heteroagresszív megnyilvánulásokra

Rihmer Zoltán, és Blazsek Péter  

Absztrakt

Szerkesztőségi levél

Az affektív betegségek társadalmi jelentősége, különös tekintettel az auto- és heteroagresszív megnyilvánulásokra

Rihmer Zoltán1,2 és Blazsek Péter2

 


 

1 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
2 Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Pszichiátriai Gondozó, Budapest


A depresszió orvosi értelemben vett betegség, és sokkal szűkebb kategóriát jelent, mint a társadalmi illetve egyéni problémák által motivált szomorúság vagy rossz közérzet. Az unipoláris major depresszió az egyik leggyakoribb pszichiátriai betegség. Hat európai országra kiterjedő nagy nemzetközi felmérés szerint a major depressziók egy éves prevalenciája átlagosan 5 százalék, és az Európai Unióban az évente major depresszióban szenvedő betegek száma kb. 18,4 millióra tehető (Wittchen és Jacobi, 2005). Hazai felmérések szerint a major depresszió 1 éves és 1 hónapos prevalenciája a felnőtt lakosság körében 7,1% és 2,6%, míg a bipoláris betegségé 2,7% és 1,3%, tehát nálunk ezen betegségek előfordulási gyakorisága az európai átlagnál magasabb. Hazánkban a major depressziós betegek csak mintegy 40-45% áll gyógyszeres kezelés alatt. Az unipoláris major depresszió 2010-ben a világon a harmadik leggyakoribb oka volt a teljes egészségben megélhető életévek elvesztésének (Disability Adjusted Life Years, DALY), és a 2020-ra szóló előrejelzések szerint az iszkémiás szívbetegség mögött a második helyet foglalja majd el. Ugyanakkor előrejelzések alapján 2030-ra az unipoláris depresszió és a következményes öngyilkosság lesz a DALY leggyakoribb oka (Möller és mtsai, 2012).

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

A szerotonin transzporter gén 5-HTTLPR polimorfizmusa és az öngyilkosság összefüggése: eset-kontroll elrendezésű pilot vizsgálat

Bokor János, Gonda Xénia, Döme Péter, Faludi Gábor, Dinya Elek, Lászik András

Absztrakt

A szerotonin transzporter gén 5-HTTLPR polimorfizmusa és az öngyilkosság összefüggése: eset-kontroll elrendezésű pilot vizsgálat

Bokor János1, Gonda Xénia2, Döme Péter2, Faludi Gábor2, Dinya Elek3, Lászik András1

 


Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest
3 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Digitális Egészségtudományi Intézet, Budapest

 


Cél: Az öngyilkosság hátterében a lelki és társas hatások mellett a biológiai, biokémiai és genetikai tényezők is alapvető szerepet játszanak. A cél olyan komplex modell kialakítása lenne, melyben mindezen tényezők egyaránt szerepelnek, hogy ezek segítségével a veszélyeztetett személyek esetében az öngyilkosság előre jelezhető és megakadályozható legyen. Több kutatást alapul véve feltételezhető, hogy a violens, befejezett öngyilkosságok esetében gyakoribb az 5-HTTLPR s allél elfordulása. Jelen kutatás célja ezen összefüggés vizsgálata befejezett öngyilkosok mintájában. Módszer: Boncolás során 200 öngyilkosság miatt elhunyt, illetve 200 egyéb ok miatt elhalálozott személytől DNS vizsgálat céljára mintát vettünk, melyekből meghatároztuk az 5-HTTLPR genotípust. Mintáinkban a kétféle genotípus eloszlásának különbségeit, illetve a genotípus és a halálok közti összefüggéseket khi négyzet próbával és logisztikus regresszióval elemeztük domináns, recesszív és additív modellben. Eredmények: A mintában a violens és non-violens öngyilkosságok aránya 81%, illetve 19% volt. A genotípusok eloszlásában nem találtunk szignifikáns eltérést a kontroll és az öngyilkosok csoportja között. Emellett az öngyilkos csoporton belül a violens és nem violens öngyilkosságok között sem volt szignifikáns eltérés a genotípusok eloszlásában. Szignifikáns összefüggést találtunk azonban az sl genotípus és a fiatalkori öngyilkosság között. Következtetések: Nem sikerült alátámasztani a feltételezett szignifikáns összefüggést az 5-HTTLPR genotípus és a befejezett öngyilkosságok között, és az öngyilkosok csoportján belül sem volt megfigyelhető összefüggés a violens és a nem violens öngyilkosságok és a genotípus között. Kutatásunk feltárta azonban, hogy szignifikáns kapcsolat mutatkozik a fiatal, öngyilkosságban elhunyt személyek és az sl genotípus előfordulása között.
(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(1): 5–10)

Kulcsszavak: szerotonin transzporter gén, 5-HTTLPR, violens öngyilkosság, nem violens öngyilkosság, befejezett öngyilkosság

The impact of currently recommended antihypertensive therapy on depression and other psychometric parameters: preliminary communication

Beata Korosi*, Andrea Laszlo*, Adam Tabak, *, Dora Batta, Lilla Lenart, Andrea Fekete, Daniel Eorsi, Orsolya Cseprekal, Andras Tisler, Zsofia Nemcsik-Bencze, Xenia Gonda, Zoltan Rihmer, Janos Nemcsik,  

Absztrakt

The impact of currently recommended antihypertensive therapy on depression and other psychometric parameters: preliminary communication

Beata Korosi1*, Andrea Laszlo2*, Adam Tabak3,4*, Dora Batta1, Lilla Lenart5, Andrea Fekete5, Daniel Eorsi1, Orsolya Cseprekal6, Andras Tisler3, Zsofia Nemcsik-Bencze7, Xenia Gonda8,9,10, Zoltan Rihmer9, Janos Nemcsik1,11

 


 

* these authors contributed equally to this work and are considered first authors

1 Department of Family Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 TCM-Klinik Bad Kötzting, Germany
3 1st Department of Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary
4 Department of Epidemiology and Public Health, University College London, London, UK
5 MTA-SE “Lendület” Diabetes Research Group, Budapest, Hungary
Department of Transplantation and Surgery, Semmelweis University, Budapest, Hungary
7 Magnetic Resonance Imaging Research Center, Semmelweis University, Budapest, Hungary
8 Department of Pharmacodynamics, Semmelweis University, Budapest, Hungary
9 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary
10 MTA-SE Neurochemistry Research Group, Budapest, Hungary
11 Health Service of Zugló (ZESZ), Budapest, Hungary


Aims: Current evidence on the psychological effects of antihypertensive medications is controversial. The aim of this study was to evaluate the effect of current antihypertensive medication on different psychometric parameters and on serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) level. Methods: Psychometric, haemodynamic, arterial stiffness and laboratory parameters were evaluated before and 3 months after the initiation of antihypertensive medication in untreated hypertensive patients (HT, n=31), and once in healthy controls (CONT, n=22). Subjects completed the following psychometric tests: Beck Depression Inventory (BDI), Hamilton Anxiety Scale (HAM-A), Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90), Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire, Big Five Inventory, Pain Vigilance and Awareness Questionnaire and Berkeley Expressivity Questionnaire. Amlodipine and/or perindopril compounds were preferred medications. Serum BDNF was measured with ELISA. Results: Brachial systolic blood pressure, as well as pulse wave velocity were significantly improved in the HT group over the 3-month follow-up (153.3±15.9 mmHg vs. 129.5±10.0 mmHg and 8.2±1.4 m/s vs 7.5±1.6 m/s, respectively). Similarly, we found improvements in BDI (0.73 points) and in several Scl-90 subscales. Serum BDNF was not different between CONT and HT and did not change for therapy. Conclusions: Our results indicate that initiation of currently recommended antihypertensive medications in newly diagnosed patients may have a significant impact on psychological well-being of patients and could influence quality of life as well.
(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(1): 11–22)

Keywords: antihypertensive medication, depression, arterial stiffness, psychiatric symptoms, affective temperaments, brain-derived neurotrophic factor

A mánia a hangulat hipertóniája? Hasonlóságok és különbségek a bipoláris betegség és a hipertónia között

Rihmer Zoltán1, Gonda Xénia1,2,3, Döme Péter1, Harmati Lídia4, Nemcsik János5,6

Absztrakt

A mánia a hangulat hipertóniája? Hasonlóságok és különbségek a bipoláris betegség és a hipertónia között

Rihmer Zoltán1, Gonda Xénia1,2,3, Döme Péter1, Harmati Lídia4, Nemcsik János5,6

 


 

1 Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet, Budapest
3 MTA-SE Neurokémiai Kutatócsoport, Budapest
Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Kardiológiai szakambulancia, Budapest
5 Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest
Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ), Budapest


A bipoláris betegség és a hipertónia között számos kórélettani hasonlóság mutatkozik. Így átfedéseket találunk genetikai hátterükben, az alapjukként szolgáló biológiai (többek között neurokémiai és neuroanatómiai) folyamatok és struktúrák eltéréseiben, a betegek személyiség- és temperamentum-vonásaiban, kiváltó tényezőikben és társbetegségeikben, illetve a terápiás válasz számos aspektusában. Közleményünkben továbbgondoljuk és bővebben kifejtjük egy nemrégiben publikált hipotézisünket, mely szerint ez a két bifázisos/kétirányú betegség közös eredetű lehet.
(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(1): 23–36)

Kulcsszavak:
 bipoláris betegség, mánia, hipertónia, hipotézis

Absztrakt

Why are migraineurs more depressed? A review of the factors contributing to the comorbidity of migraine and depression

Daniel Baksa1,2, Xenia Gonda2,3,4, Gabriella Juhasz1,2,4,5,6

 


 

1 MTA-SE-NAP B Genetic Brain Imaging Migraine Research Group, Hungarian Academy of Sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary
2 MTA-SE Neuropsychopharmacology and Neurochemistry Research Group, Hungarian Academy of Sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary
3 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Budapest
NAP-A-SE New Antidepressant Target Research Group, Semmelweis University, Budapest, Hungary
Department of Pharmacodynamics, Faculty of Pharmacy, Semmelweis University, Budapest
Neuroscience and Psychiatry Unit, The University of Manchester and Manchester Academic Health Sciences Centre, Manchester, United Kingdom


The comorbidity of migraine and depression is well-known. Patients with both conditions show stronger headache-related symptoms, a more severe clinical course and higher risk for migraine chronification. Therefore, it’s important to identify factors underlying comorbid migraine and depression. The growing body of literature suggests complex, biopsychosocial mechanisms in the background, including shared genetic risk factors and abnormal brain mechanisms, and also different environmental (stress) and psychological variables (for example: rumination, neuroticism). In this short review we summarize the most important findings regarding the interacting factors in the pathomechanism of the co-existence of migraine and depression. Finally, we conclude some therapeutical considerations regarding treatment of patients with the migraine-depression phenotype.
(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(1): 37–44)

Keywords: migraine, depression, comorbidity, genetics, brain mechanisms, stress, rumination, therapy, review