2006. március, VIII. évfolyam 1. szám

Absztrakt

A szorongásos tünetek, a diagnosztizálható szorongásos zavarok minden jel szerint hasonló súlyú kardiovaszkuláris rizikótényezõt képviselnek, mint az elhízás, a hipertónia, a mozgásszegény életmód vagy a hiperlipidémia. A szorongásos zavarokat kísérõ noradrenalin- és mellékvesekéreg-túlmûködés, a fokozott szimpatikus aktivitás, valamint egyes centrális neuropeptidek és citokinek tartósan magas szintje emberben és állatkísérletes modellekben közvetlenül emeli a vérnyomást és ritmuszavarokat eredményez, károsítja az endothelt, kedvezõtlenül hat a keringés dinamikájára és fokozza a trombóziskészséget. A szorongás emellett közvetve, az életmód kedvezõtlen alakításával is növeli a kardiovaszkuláris vulnerabilitást. Mindennek jól ismert eredménye, hogy szorongásos zavarok mellett többszörösére nõ a koszorúérbetegség, az infarktus és több más kardiovaszkuláris betegség incidenciája. Szorongó betegekben ezek fiatalabb életkorban jelentkeznek, gyorsabban progrediálnak és szignifikánsan magasabb a mortalitásuk. A szorongásos zavarok jobb felismerése és korszerû kezelése hozzájárulhat a Magyarországon kiugróan magas – és fiatal korban kezdõdõ – kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás csökkentéséhez.

KULCSSZAVAK: szorongás, kardiovaszkuláris kockázat, biokémiai tényezõk, mortalitás

Absztrakt

Annak ellenére, hogy az antidepresszívumok meggyõzõen hatásosak depresszióban és csökkentik az öngyilkosság veszélyét, van rá adat, hogy ronthatják a betegséget és igen ritkán az öngyilkossági hajlamot. Néhány irodalmi esetleírás érzékeltette, hogy különösen az SSRI antidepresszívumok ronthatják az öngyilkossági veszélyt, különösen a gyógyszerelés kezdetekor, akathiziában, nyugtalanság és agitáció esetén. A szuicid magatartás provokációja az antidepreszszívumok súlyos mellékhatása lehet. Antidepresszívum adásakor az öngyilkossági hajlam kétszer gyakoribb, placebóval történt összehasonlításnál; ugyanakkor nagy a kontraszt, ha azt vizsgáljuk, hogy a kezeletlen depresszióban kétszer-hatszor nagyobb az öngyilkosság veszélye, mint a kezdetben. Az antidepresszívum és az atípusos antipszichotikum kombinációja hatásos lehet.

KULCSSZAVAK: depresszió, öngyilkossági veszély, antidepresszívumok, mellékhatás

Polymorphisms in glycine transporter with schizophrenia

Shih-Jen Tsai, Chih-Ya Cheng, Chen-Jee Hong, Ding-Lieh Liao, Ying-Yay Liou

Absztrakt

A glicin mint agonista, a glutamáttal együtt hat a N-methyl-D-aspartat (NMDA) receptorokon. Az agyi glicin elérhetõségét a glicin visszavételt közvetítõ glicin transzporterek (GlyT1 vagy SLC6A9) határozzák meg. Mivel a szkizofrénia patofiziológiájában az NMDA receptorok csökkent mûködése észlelhetõ, ez a vizsgálatsorozat a GlyT1 genetikus variációit a szkizofrénia iránti fogékonysággal veti össze. Négy GlyT1 polimorfizmust vizsgáltak, 249 szkizofrén és 210 normál személybõl álló mintában. Egy polimorfizmus (rs16831541) a kínai populációban nem volt informatív, a többi hármat (rs1766967, rs2248632, rs2248253) chi-négyzet próbával és haplotip analízissel elemezték. Sem az egyes markerek, sem a haplotip analízis nem fedett fel kapcsolatot a GlyT1 locus variációi és a szkizofrénia között, ennek alapján valószínûtlen, hogy a vizsgált GlyT1 polimorfizmusok jelentõs szerepet játszanának a kínai populáció szkizofrénia iránti fogékonyságában. A GlyT1 variánsok további vizsgálata javasolt, a szkizofrénia, a pszichotikus tünetek és a terápiás válasz vonatkozásában.

KULCSSZAVAK asszociációs vizsgálat, polimorfizmus, glicin transzporter, szkizofrénia, haplotip

Absztrakt

A kényszerbetegség experimentális állatmodelljeiben megfigyelt fokozott sztereotip mosakodást (self-grooming) egyes kutatók az emberi kényszeres cselekvések (pl. rituális kézmosás) megfelelõjének tekintik. Korábbi farmakológiai kísérletek alapján feltételezhetõ volt bizonyos szerotonin2 (5-HT2) receptor altípusok szerepe a self-grooming szabályozásában. Kényszerbetegekkel folytatott klinikai vizsgálatokban egyes 5-HT2 receptor agonisták fokozták a betegség tüneteit. Jelen vizsgálatunk azt igazolja, hogy a központi idegrendszeri szerotonin2C (5-HT2C) receptorok szelektív aktiválása fokozza a patkányokban a sztereotip mosakodást. Eredményeink alátámasztják azt a feltételezést, hogy az 5-HT2C recepor aktivációja felelõs a fent említett klinikai vizsgálatokban tapasztalt kényszeres tünetek fokozódásáért. Kísérleteink segíthetnek megérteni a kényszerbetegségben szerepet játszó szerotonerg mechanizmusokat, és hozzájárulhatnak e pszichiátriai zavar hatékonyabb gyógyításához.

KULCSSZAVAK: sztereotip mosakodás, kényszerbetegség, szerotonin, 5-HT2C receptor, 5-HT2B receptor

Absztrakt

Az aripiprazol antipszichotikum per os napi egyszeri, 10-15 mg-os dózisban került alkalmazásra 103 szkizofrén betegben, akik részben hospitalizálva voltak, részben nappali kórházi, illetve járóbeteg ellátásban részesültek. A szimpla vak vizsgálat során 70, haloperidollal (9-15 mg/nap) gyógykezelést kapott beteggel hasonlítottuk öszsze a harmadik generációs antipszichotikumot. Az aripiprazol hatásosnak bizonyult az akut fázisban levõ szkizofréneknél, más antipszichotikumra non-reszponder esetekben is, ugyanakkor számottevõ mellékhatást nem észleltünk. A hatásmechanizmust illetõen feltételezzük, hogy a mezolimbikus dopamin rendszerben a D2 receptoron dopamin antagonista szer a szkizofrénia pozitív tüneteit, a mezokortikális rendszerben részleges dopamin agonistaként a negatív tüneteket javítja. A megfelelõ klinikai hatás és a kevés mellékhatás jó compliance-t eredményezett.

KULCSSZAVAK: szkizofrénia, aripiprazol, mezolimbikus és mezokortikális dopamin pályarendszer, mellékhatások

Absztrakt

Az 59 éves, magasan kvalifikált férfibeteg teljes körû belgyógyászati kivizsgálást követõen gátolt, depresszív állapotban, „pathological crying”, amplifikáló szomatikus stílus és markáns alvászavar tüneteivel jellemezhetõen került pszichiátriai gyógykezelésbe. Elõzményi adataiból kiemelendõ, hogy két évvel korábban már egy alkalommal depresszív epizódon átesett. Sem a korábbi, sem jelen relapszus kiváltásában pszichotrauma jelenléte nem volt feltárható, neurológiai gócjelet nem észleltünk. Tekintettel arra, hogy a pszichopatológiai kép pszichotikus mélységû depressziónak felelt meg, kombinált antidepresszáns, anxiolitikus, hipnotikus, antipszichotikus terápiára került sor. Az elvégzett MAWI vizsgálat szolid organikus érintettséget jelzett, így koponya MRI történt, ami cerebrális vaszkuláris lézió jelenlétére derített fényt. A végsõ diagnózis post-stroke depresszió lett.

KULCSSZAVAK: post-stroke depresszió, „pathological crying”, amplifikáló szomatikus stílus, MRI