2015. szeptember, XVII. évfolyam, 3. szám

Absztrakt

30 év az öngyilkosság ellen: Munkacsoportunk depresszió- és szuicidprevenciós kutatásainak összefoglalása – 1985–2015

Rihmer Zoltán1,2, Döme Péter1,2 és Gonda Xénia1,2,3


1 Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest
2 Nyírő Gyula Kórház-OPAI, Öngyilkosság Kutató és Prevenciós Laboratórium, Budapest
3 MTA-SE Neuropszichofarmakológiai és Neurokémiai Kutatócsoport, Budapest


Cikkünkben az elmúlt harminc évben publikált, az öngyilkossággal, annak prevenciójával, illetve a depresszió és öngyilkosság kapcsolatával foglalkozó kutatási eredményeink tematikus összefoglalását adjuk. Reméljük, hogy írásunk felkelti a tudományos közvélemény érdeklődését a szuicidológia iránt, nemkülönben a döntéshozók figyelmét aziránt, hogy hazánkban az utóbbi 30 évben történt több mint 50 százalékos csökkenés ellenére még mindig kifejezetten magas az öngyilkossági halálozás (a második legmagasabb az Európai Unióban), így elkerülhetetlen további, szakértői véleményeken alapuló, összehangolt lépések megtétele.

(Neuropsychopharmacol Hung 2015; 17(3): 113–119)

Kulcsszavak: szuicidium, prevenció, hangulatzavarok, Magyarország

Absztrakt

Pszichedelikumok és kvázi-pszichedelikumok a modern kutatások tükrében: orvosi kannabisz, MDMA, szalvinorin A, ibogain és ayahuasca

Szabó Attila1, Kazai Anita2, Frecska Ede3 és Brys Zoltán2


1 Immunológiai Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen
2 Multidiszciplináris Társaság a Pszichedelikumok Kutatásáért, Budapest
3 Pszichiátriai Klinika, Debreceni Egyetem, Debrecen


Megfelelő kutatások és koncepciók hiányában a pszichedelikus szerekről tudományos bizonyossággal keveset tudunk. A régi szemlélet szerint ezek a szerek kizárólag károsak és orvosi szempontból használhatatlanok, ám a modern klinikai és farmakológia vizsgálatokból úgy tűnik, hogy számos pszichedelikus hatású szer, megfelelő körülmények között használva gyógyító potenciállal rendelkezik. Tanulmányunkban az orvosi kannabisz, a 3,4-metiléndioxi-metamfetamin (MDMA), a szalvinorin A, az ibogain és a dimetiltriptamint (DMT) tartalmazó ayahuasca hatására, terápiás lehetőségeire fókuszálunk, elsősorban biomedikális és részben lélektani perspektívából. A közleményben bemutatásra kerülő pszichoaktív szerek a legtöbb országban így Magyarországon is kábítószernek minősülnek és orvosi kutatásuk szigorú hatósági engedélyek miatt nehezített.

(Neuropsychopharmacol Hung 2015; 17(3): 120–128)

Kulcsszavak: ayahuasca, DMT, ibogain, kannabisz, MDMA, pszichedelikumok, szalvinorin A

Absztrakt

Kognitív paradigma a szkizofrénia rehabilitációjában – fókuszban a kognitív remediáció

Muth Veronika1, Gyüre Tamás2 és Váradi Enikő1,3


1 Pszichiátriai Betegek Integrált Nappali Intézménye, Cogito Alapítvány, Budapest
2 Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Budapest
3 KESz, XVI. kerületi Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelő, Budapest


A szkizofréniára jellemző neurokognitív deficit – hazai kutatások tükrében is – jól ismert a szakemberek számára. A téma jelentőségét elsősorban az adja, hogy jelenlegi ismereteink szerint a betegség tünetei közül ez határozza meg legmarkánsabban betegeink minden­napi funkcióit és rehabilitációs lehetőségeit. A klasszikus pszichiátriai rehabilitációs eszköztár, legyen az gyógyszeres vagy pszichoszociális megközelítés, nem nyújt hatékony és specifikus segítséget a neurokognitív deficittünetek enyhítésére. A neurokognitív szemléletű rehabilitáció nemzetközi publikációkban és szakmai fórumokon egyre jelentősebb jelenléte ellenére a hazai szakirodalom meglehetősen elhanyagolt témája a kognitív fejlesztés, terápiás gyakorlata pedig – egyetlen intézményi kivétellel – hiányzik a hazai rehabilitáció repertoárjából. Tanulmányunk célja a kognitív remediáció témakörében megjelent aktualitások több szempontú bemutatása, a kognitív fejlesztés helyzetének és a szkizofrénia rehabilitációjában betöltött szerepének ismertetése, azzal a céllal, hogy a módszer ismertséget nyerjen, és mielőbb klinikai gyakorlattá váljon a hazai szakemberek körében is. A kognitív remediáció tanuláselméleti alapokon kidolgozott viselkedéstréning, amelynek célja a szkizofrén – vagy más pszichiátriai kórképpel élő – betegek kognitív funkcióinak kiterjedt és tartós javítása. A módszert – a megtévesztően hasonló rövidítés ellenére is – fontos elkülöníteni a kognitív viselkedésterápia módszerétől, amelynek tanuláselméleti alapjával mutat ugyan hasonlóságot, e modalitás mégis sokkal inkább pedagógiai jellemzőket hordoz magában. A kognitív remediáció nem egységes technika, számos settingje ismert, ám formai tényezőktől függetlenül egyértelműen specifikus és pozitív hatással van a neurokognitív funkciókra. Jól illeszkedik a rehabilitációs módszertanba, sőt ez a beágyazottság jelentősen növeli hatékonyságát és a készségek megjelenését a mindennapi funkcionalitásban, ezáltal javítva a betegség kimenetelét. E generalizálódási folyamat részben összefügg azzal, hogy a neurokognitív funkciók javulásával pácienseink „hozzáférhetőbbé” válnak egyéb terápiás modalitásokban is, növelve ezek hatékonyságát is. A neurokognitív teljesítmény javulásával korreláló és releváns agyi területeket érintő funkcio­nális és strukturális változásokat képalkotó vizsgálatok egyre növekvő száma igazolja. Ezen túlmenően költséghatékonysági szempontok is alátámasztják a módszer alkalmazhatóságát, melynek adaptációit – a kognitív paradigma értelmében – számos más pszichiátriai kórképben biztató eredményekkel alkalmazták.

(Neuropsychopharmacol Hung 2015; 17(3): 129–140)

Kulcsszavak: kognitív remediáció, szkizofrénia, neurokogníció, rehabilitáció

Reasons for acute psychiatric admission of patients with dementia

Rozalia Takacs, Gabor S Ungvari, and Gabor Gazdag

Absztrakt

Demenciában szenvedő páciensek akut pszichiátriai osztályra történő felvételének okai

Takács Rozália1, Gabor S Ungvari2,3 és Gazdag Gábor1,4


1 Center for Psychiatry and Addiction Medicine, Szent István and Szent László Hospitals,  Budapest, Hungary
2 University of Notre Dame/Marian Centre, Wembley, WA, Australia
3 School of Psychiatry and Clinical Neurosciences, University of Western Australia, Crawley, WA, Australia
4 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Faculty of Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary


Bevezetés: Magyarországon jelenleg 150-300 ezer közöttire becsülhető a demenciában szenvedő betegek száma. A vaszkuláris demencia előfordulási aránya Magyarországon magasabb, mint más országokban. A demens páciensek kórházi felvételének számos, különféle oka lehet. Maga a kognitív deficit a legritkább esetben szolgál kórházi beutalás alapjául, sokkal inkább a demencia magatartásbeli tünetei vagy a társuló rendellenességek képezik a kórházi felvételek legfőbb okát. Célkitűzés: egy budapesti pszichiátriai centrumba felvett demens betegek akut pszichiátriai osztályra történő felvételét képező okok vizsgálata. Anyag és módszer: retrospektív vizsgálatunkban az Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Merényi Gusztáv Kórház – Pszichiátriai és Addiktológiai Centrumába (PAC) 2014.08.01.-2014.10.31. között felvett betegek adatait vizsgáltuk meg, különös tekintettel a kórházi felvétel okaira. Eredmények: a vizsgált periódusban 302 beteg került felvételre a PAC-ba, melynek 26,15%-a szenvedett demenciában. A demencia altípusainak megoszlása következőképpen alakult: 43% kevert típus (vaszkuláris és primer neurodegeneratív) 40,5% vaszkuláris, 11,4% Alzheimer típusú, 5,1% egyéb típusú demencia. A páciensek 12,7%-a enyhe, 34,2% középsúlyos, 53,2%-a súlyos demenciában szenvedett. A kórházi felvétel okai a következők voltak: 34,2%-ban agresszív magatartás, 19%-ban deliráns tudatzavar tünetei, 15,2%-ban zavartság és céltalan elkóborlás. Mindezek főként középsúlyos és súlyos demenciához társultak. Öngyilkossági kísérlet, 10,1%-ban szolgált a felvétel okául, míg 6,3%-ban téveszmék hangoztatása miatt kerültek a betegek felvételre. A páciensek 44,3%-ának volt szüksége belgyógyászati osztályra történő áthelyezésre, ezen belül 12% a felvételt követő 3 napon belül került áthelyezésre. A vizsgált betegek közel 9%-a hosszabb pszichiátriai osztályos ápolásra szorult, 21,5%-ot lehetett az otthonába bocsátani, 20,3% idősek otthonában került elhelyezésre és 5,1% volt a demens betegek halálozási aránya.  A páciensek több mint felénél volt lehetőség CGI-C skála felvételére, ennek eredményeként 59% 2-es pontszámot (sokat javult) ért el, 25% 1-et (nagyon sokat javult), 16% 3 pontot (közepes javulás). Megbeszélés: A belgyógyászati osztályra történő áthelyezések és elhalálozások (5%) magas aránya rávilágít az akut pszichiátriai osztályra felvett idős betegek alapos szomatikus kivizsgálásának és laboratóriumi vizsgálatainak fontosságára. Szembetűnő a hazaengedhető és az idősek otthonában elhelyezett páciensek alacsony száma, ami a szociális hálózat fejlesztésének szükségességére hívja fel a figyelmet.

(Neuropsychopharmacol Hung 2015; 17(3): 141–145)

Kulcsszavak: demencia, akut pszichiátriai felvétel, okok

 

Reasons for acute psychiatric admission of patients with dementia

Rozalia Takacs1, Gabor S Ungvari2,3 and Gabor Gazdag1,4


1 Center for Psychiatry and Addiction Medicine, Szent István and Szent László Hospitals,  Budapest, Hungary
2 University of Notre Dame/Marian Centre, Wembley, WA, Australia
3 School of Psychiatry and Clinical Neurosciences, University of Western Australia, Crawley, WA, Australia
4 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Faculty of Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary


Introduction: The estimated number of patients living with dementia in Hungary is between 150,000 and 300,000. Hungary’s prevalence of vascular dementia is much higher than that of other countries. Patients with dementia can be admitted to psychiatric hospitals for several reasons, the least common of which is cognitive decline. Comorbid psychiatric disorders or dementia-related behavioral disturbances are much more common reasons. Aim: To examine the reasons for the acute psychiatric admission of patients suffering from dementia in a psychiatric center in Budapest. Materials and methods: In this retrospective survey the data of dementia patients who were referred to the Centre for Psychiatry and Addiction Medicine (CPAM) at Szent István and Szent László Hospitals between August 1 and October 31, 2014 were analyzed with special attention paid to the reasons for hospitalization. Results: Altogether 302 patients were admitted to the CPAM over the study period and 26.15% of them suffered from dementia. The distribution of dementia subtypes was as follows: 43% mixed type (vascular and neurodegenerative), 40.5% vascular type, 11.4% Alzheimer’s disease, and 5.1% other types. A small percentage (12.7%) of patients had mild dementia, while 34.2% and 53.2% suffered from moderate and severe dementia, respectively. The major causes of hospitalization were aggressive behavior (34.2%), delirium (19%), and divagation and confusion 15.2% each. They were mainly associated with moderate and severe dementia. Suicide attempt was the reason for admission in 10.1% of cases, and delusions in 6.3%. With regard to admission outcome, 44.3% of patients were transferred to a medical ward, 12% within 3 days of psychiatric admission. Nearly 9% of patients required extended hospitalization, 21.5% were discharged home, 20.3% were transferred to a nursing home and 5.1% died while in hospital. More than half of the patients were rated on the CGI-C scale; 59% of them scored 2 points (much improved), 25% scored 1 point (very much improved) and 16% scored 3 points (moderate improvement). Discussion: A high proportion of dementia patients acutely admitted to a psychiatric ward was medically compromised and either died soon after admission (5%) or was transferred to a medical ward for further treatment. This highlights the importance of a thorough medical work-up including physical examination and laboratory investigations for dementia patients requiring acute psychiatric admission. It is of note that only a small number of patients could be discharged home or to a nursing home. These figures underscore the need for more nursing home places and a better functioning social care system in this field.

(Neuropsychopharmacol Hung 2015; 17(3): 141–145)

Keywords: dementia, reasons for admission, acute psychiatric admission

Egyéni különbségek az alvási makrostruktúrában: a szorongás, a depresszió, az öregedés és a nem hatása

Horváth András, Szűcs Anna, Xavier Montana, Jean-Pol Lanquart, Philippe Hubain, Mathilde Flamand, Paul Linkowski és Gwenolé Loas

Absztrakt

Egyéni különbségek az alvási makrostruktúrában: a szorongás, a depresszió, az öregedés és a nem hatása

Horváth András1,2, Szűcs Anna2, Xavier Montana3, Jean-Pol Lanquart3, Philippe Hubain3, Mathilde Flamand3, Paul Linkowski3 és Gwenolé Loas3


1 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Budapest
2 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Budapest
3 Sleep Laboratory, Department of Psychiatry, Erasme Academic Hospital & Laboratory of Psychiatric Research (ULB 266), Université Libre de Bruxelles, Brüsszel


Célkitűzés: A szorongás ubikviter pszichopathológiai tünet, amely gyakran társul alvászavarokkal is. Az alvás szorongás patomechanizmusában és hatásaiban betöltött szerepe intenzív kutatások ellenére sem tisztázott. Vizsgálatunk célja feltárni az alvási makrostruktúra szorongás hatására bekövetkező változásait, és hogy ezek hogyan interferálnak az életkorból, nemi különbségekből és az esetlegesen társuló depressziós tünetekből származó alvásszerkezeti változásokkal. Módszer: 1083 alváspanasz miatt vizsgált beteg poliszomnográfiás vizsgálatból származó adatait hasonlítottuk össze 4 különböző statisztikai összeállításban. Vizsgáltuk a szorongás, az eltérő súlyosságú depressziós tünetek, az életkor és a nem hatásait az alvás-iniciációra és fenntartásra, valamint az alvás szerkezetére. Eredmények: Súlyos szorongás esetén jelentősen megnő az alvás és a REM fázis latenciája, míg a REM alvásban és a lassú hullámú alvásban töltött idő  mennyisége csökken. Depresszió esetén hasonlóan változik a lassú hullámú alvás és az alvási latencia, ezzel szemben a REM fázis gyakoribb és latenciája csökken. Öregedéssel nő az alvás latencia, az alvás fragmentálódik, csökken a lassú hullámú alvás mennyisége; kevésbé a REM fázisé. Nők több időt töltenek lassú hullámú alvásban és kevesebbet REM fázisban, mint a férfiak. Következtetés: Feltételezzük, hogy az alvási makrostruktúrában létrejövő eltérések szerepet játszhatnak a depresszióhoz és szorongáshoz társult kognitív változásokban. A szorongáshoz és depressziós tünetekhez kötött alvásváltozások hatásai feltehetőleg módosítják az életkor és a nem alvásmintázatra gyakorolt hatásait.

(Neuropsychopharmacol Hung 2015; 17(3): 146–156)

Kulcsszavak: szorongás, nemi különbségek, öregedés, alvási stádiumok, poliszomnográf

Folyóirat-referátumok

Farkas Zsuzsanna, Péter László

Absztrakt

Folyóirat-referátumok

Farkas Zsuzsanna, Péter László


Antidepresszívumok használata és az öngyilkosság, valamint az öngyilkossági kísérlet illetve önsértés kockázata 20 és 64 év közöttiek esetében – alapellátási adatbázist alkalmazó kohorsz vizsgálat
Antidepressant Use and Risk of Suicide and Attempted Suicide or Self Harm in People Aged 20 to 64 – Cohort study Using a Primary Care Database;  Coupland, C.; Hill, T.; Morriss, R.; Arthur, A.; Moore, M. and Hippisley-Cox, J.: BMJ 2015; 350:h517.

*

Napi egyszeri adagolású nyújtott hatású quetiapin hatásosságának és biztonságosságának vizsgálata más antipszichotikumokról átállított kínai szkizofrén betegek körében
The Efficacy and Safety of Once-daily Quetiapine Extended Release in Patients With Schizophrenia Switched From Other Antipsychotics; An Open-label Study in Chinese Population; Pei-Yin Pan; Meei-Shyuan Lee; Chin-Bin Yeh; BMC Psychiatry. 2015;15(1).

Könyvismertetés

Kalmár Sándor

Absztrakt

Könyvismertetés

Kalmár Sándor

Depresszió, bipoláris betegség és öngyilkosság-prevenció 
Szerkesztette Rihmer Zoltán
Oriold és Társai, Budapest, 2014