2017. szeptember, XIX. évfolyam, 3. szám

In memoriam

Végső búcsú Gaszner Pétertől – Faludi Gábor

Absztrakt

Végső búcsú Gaszner Pétertől

Faludi Gábor


Kedves Péter!

Nehezen elmondható megrendültséget érzek, ahogy itt állunk gyászoló családod, barátaid, kollégáid,tisztelőid körében, hogy elbúcsúzzunk Tőled. A végső elköszönés, az emlékezés, a tiszteletadás alkalmából megkíséreljük összegezni, hogy mit jelentettél és jelentesz nekünk, távozásoddal kit veszítettünk el, mit őrzünk és mit viszünk tovább tanításaidból, miért szerettünk és tiszteltünk, és miért fogunk Rád mindig emlékezni.

In Memoriam Peter Gaszner (1939–2017)

Thomas A. Ban and Andrea Tone

Absztrakt

On July 25, 2017, Peter Gaszner, a close friend and a member of our International Network for the History of Neuropsychopharmacology, passed away.

Peter Gaszner was born in 1939, in Bekescsaba, Hungary. He received his MD from the University of Debrecen, Hungary, in 1963, and earned diplomas in neurology, psychiatry and clinical pharmacology in 1957, 1970 and 1980, respectively. He was trained in psychiatry in the Department of Psychiatry at the University of Pecs. During the 1980s, Dr. Gaszner became Director of Psychopharmacology at the National Institute of Neurology and Psychiatry of Hungary and Professor of Psychiatry at Semmelweis University and during the 1990s, he served as Vice President of the European College of Neuropsychopharmacology. Dr. Gaszner was Founding President of the Hungarian Psychopharmacology Society and Founding Editorin-Chief of Neuropsychopharmacologia Hungarica, the journal of the society (Salzman 2011).

All through his professional career Peter was involved in research. In the 1970s his research interest was focused on atropine coma therapy and on epilepsy and anticonvulsants (Ban 2011; Faludi and Ban 2001). In a series of studies conducted in the early 1980s in normal subjects, in collaboration with Elemer Szabadi and Christopher Bradshaw, he demonstrated differences in peripheral anticholinergic activity among tricyclic antidepressants. They had also shown adrenergic blocking effect with neuroleptics (Gaszner, Szabadi and Bradshaw 1980; Szabadi, Gaszner and Bradshaw 1980, 1981). In the 1990s, Dr. Gaszner was a member of the international team which demonstrated the efficacy of reboxetine in major depression (Ban, Gaszner, Aguglia, et al 1998). At the time he was Visiting Professor in our Division of Psychopharmacology at Vanderbilt University, in Nashville we collaborated in developing a Composite Diagnostic Evaluation of Hyperthymic Disorders to study the therapeutic profile of drugs used in the treatment of mania (Gaszner and Ban 1998).

On December 15, 2004, Peter Gaszner (PG) was interviewed by Andrea Tone (AT) at the annual meeting of the American College of Neuropsychopharmacology (ACNP) in San Juan, Puerto Rico. His edited interview (see below) was first printed in volume 8 of ACNP’s Oral History Series (Ban 2011; Salzman 2011).

Az öngyilkossági veszély felmérése a rizikófaktorok hierarchikus osztályozása alapján

Rihmer Zoltán, Döme Péter, Gonda Xénia, és Bélteczki Zsuzsanna  

Absztrakt

Az öngyilkossági veszély felmérése a rizikófaktorok hierarchikus osztályozása alapján

Rihmer Zoltán1,2, Döme Péter1,2, Gonda Xénia1,2 és Bélteczki Zsuzsanna3

 


 

1 Semmelweis Egyetem, ÁOK, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

2 Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest

3 Sántha Kálmán Szakkórház, I. sz. Pszichiátriai osztály, Nagykálló

 


Az öngyilkossági rizikófaktorok hierarchikus rendbe állíthatók és egy így szerkesztett kérdőív segítséget nyújthat a klinikai gyakorlatban a szuicid rizikó felmérésére. A szerzők a maguk által kidolgozott kérdőív klinikai használhatóságát elemzik szuicidális és nem szuicidális pszichiátriai betegek, valamint egészséges kontrolok mintáin. Az eredmények alapján a 12 tételt tartalmazó változat helyett egy rövidebb és várhatóan szenzitívebb, összesen 6 tételt tartalmazó kérdőívre tesznek javaslatot.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(3): 131–136)

Kulcsszavak: öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet, öngyilkossági rizikó faktorok, hierarchikus osztályozás, szenzitivitás

A szorongás és a depresszió jelentősége a családorvosi gyakorlatban

Torzsa Péter, Hargittay Csenge és Kalabay László

Absztrakt

A szorongás és a depresszió jelentősége a családorvosi gyakorlatban

Torzsa Péter, Hargittay Csenge és Kalabay László


Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Családorvosi Tanszék, Budapest


A szorongásos kórképek egyéves prevalenciája reprezentatív felmérések alapján a felnőtt lakosságban 12,6-17,2% közötti, a hazai vizsgálat szerint 17,7%. Az orvosi értelemben vett, és kezelést igénylő major depresszió prevalenciája a háziorvosi gyakorlatban mind nemzetközi, mind hazai vizsgálatok szerint is 6-10%. A depresszió korai felismerése és hatékony kezelése a megelőzés szempontjából rendkívül fontos, mivel a nem kezelt depresszió jelenti az öngyilkosság legfontosabb rizikófaktorát. Nemzetközi és hazai vizsgálatok szerint a major depresszióknak az alapellátásban történő felismerése lényegesen hozzájárul az öngyilkossági halálozás csökkenéséhez. Közleményünkben áttekintjük a szorongásos zavarok és depresszió szűrését, a betegek kezelését, gondozását. Ismertetésre kerül az akut, illetve rövid távon megjelenő szuicid veszély felismerését célzó két rövid kérdőív, illetve ezeknek a háziorvosi/általános orvosi gyakorlatban való alkalmazása.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(3): 137–146)

Kulcsszavak: szorongás, depresszió, öngyilkosság, szűrés, háziorvos

Pszichiátriai zavarok epilepsziában: klinikai jelenségek

Szűcs Anna, Horváth András, Fabó Dániel, Szabó Géza, Kovács Andrea és Halász Péter

Absztrakt

Pszichiátriai zavarok epilepsziában: klinikai jelenségek

Szűcs Anna1,3, Horváth András1,2, Fabó Dániel1, Szabó Géza4, Kovács Andrea1 és Halász Péter1


 

1 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Budapest

2 Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest

3 Semmelweis Egyetem Magatartási Intézet, Budapest

4 Dr. Kenessey Albert Kórház , Balassagyarmat


Az epilepsziában kialakuló pszichiátriai zavarok az érintettek életminőséget súlyosan károsítják, egyben megnövelve szuicid veszélyeztetettségüket, és az epilepsziában egyébként is súlyos terhet jelentő stigmatizációt. A felnőttkori epilepsziák között pszichiátriai szempontból a halántéklebenyi a legveszélyeztetőbb. Úgy tűnik, az epilepszia és a mentális zavarok szorosan összekapcsolódnak. Háttérben fel nem ismert rohamok, posztiktális gátlás, valamint az alvásban felerősödő interiktális epilepsziás aktivitás hatása feltételezhető. Munkánkban megkíséreljük bemutatni az epilepsziás mentális zavarokat klinikai oldalról; a teljességre nem törekedve, utalva a neuropszichiátria határmezsgyéjén mozgó kezelés nehézségeire.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(3): 147–158)

Kulcsszavak: epilepszia, neuropszichiátria, komorbiditás, pszichiátriai zavarok

Absztrakt

New aspects in the pathomechanism of diseases of civilization, particularly psychosomatic disorders. Part 2. Chronic hypocapnia and hypercapnia in the medical practice

Andras Sikter1, Zoltan Rihmer2,3 and Roberto de Guevara4


1 Municipal Clinic of Szentendre, Internal Medicine, Szentendre, Hungary

2 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary

3 National Institute of Psychiatry and Addictions, Laboratory for Suicide Research and Prevention, Budapest, Hungary

4 Respiras-performance breathing, Colorado Springs, United States of America


The authors seek to find new connections between recent results of biology and older theories. This paper aims to assemble the jigsaw puzzle. The theoretical background of the hypothesis was described in the previous issue of the journal (Sikter et al. 2017a). Human stress response often coexists with persistent hypocapnia or hypercapnia – developing via psychosomatic pathomechanism – which can lead to mental and psychosomatic illnesses. Chronic hypocapnia mainly generates hyperarousal disorders which may be reversible for an extended time, however, vicious cycles may start when hypoxia and/or severe somatic diseases are simultaneously present (commonly in the elderly), which conditions often end with death without medical help. Chronic hypercapnia devastates the organism initially without symptoms, partly due to neurohumoral contraregulation, consequential dysregulation and metabolic remodeling. Psychosomatic disorders (e.g., diseases of civilization that evolve in people with disadvantaged psychosocial situations) develop over years and decades, causing irreversible changes. Hypercapnia usually occurs in clinical pictures of chronic obstructive pulmonary disease, obesity hypoventilation syndrome, obstructive sleep apnea, and its unobstructed version (sleep-related hypoventilation), generating various organic disorders (hypertension, type 2 diabetes, cardiovascular disorders, immunological diseases, depression, etc.). Because of the above, chronic hypocapnia and hypercapnia cannot be regarded as harmless accompanying phenomena. That is why we have to strive for restoring eucapnia and normalizing the induced ionic changes, which does not appear to be a hopeless task.

(Neuropsychopharmacol Hung 2017; 19(3): 159–169)

Keywords: depression as an extreme hypoarousal, diseases of civilization, idea of restoring the milieu intérieur, remodeling of metabolism

Folyóirat-referátumok

Péter László; Móra Balázs

Absztrakt

Folyóirat-referátumok

Péter László; Móra Balázs


A relapszus kockázata az antidepresszív terápia elhagyását követően szorongásos betegségekben, kényszerbetegségben és poszt-traumás stressz betegségben
Risk of Relapse After Antidepressant Discontinuation in Anxiety Disorders, Obsessive-compulsive Disorder, and Post-traumatic Stress Disorder; Systematic Review and Meta-analysis of Relapse Prevention Trials; Neeltje M Batelaan, Renske Bosman, Anna Muntingh, Willemijn D Scholten, Klaas M Huijbregts, Anton J L M an Balkom; BMJ, 2017; 358 (j3927)

 

Az alkohol okozta dependencia farmakoterápiája 
Pharmacotherapy for alcohol dependence – the why, the what and the wherefore; E. T. Goh, M. Y. Morgan; Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2017;45(7):865-882